De nye egenkapitalbevisene ble levert til tegnerne i løpet av første dagen. Første handelsdag er i dag, idet LillestrømBanken ble tatt opp til handel på Merkur Market fredag morgen 8. desember 2017.

Eierandelskapitalen i Lillestrøm Sparebank utgjør etter registrering av emisjonen 100 MNOK fordelt på 1.000.000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme på valgmøte for egenkapitalbeviseierne.

De 20 største eierne av egenkapitalbevis  
Over 60 prosent av egenkapitalbevisene eies, ved notering på Merkur Market, av de 20 største eierne, men det kan endre seg når det i dag åpnes for handel. Og bjelleklangen var knapt stilnet av før første handel var unnagjort. Egenkapitalbevisene ble da omsatt på 108 NOK ved åpning. 

Ved henvendelse til kua@dnb.no kan pressen be om tilgang til oppdaterte aksjonærlister.

En historisk dag for banken og for Skedsmo kommune 
Som eldste bedrift i kommunen, ble vi i dag eneste selskap som har hovedadresse i Skedsmo kommune, som er notert på Merkur Market og på Oslo Børs. Vi håper det kommer flere selskaper etter oss, sier Adm. banksjef Siri Berggreen, og sier at det er med stor takknemlighet og en stor glede å få delta på notering av LillestrømBanken på Merkur Market på Oslo Børs. Dette er en viktig milepæl for LillestrømBanken.


Hvorfor gjennomfører banken en emisjon?
Bakgrunn for emisjonen er å kunne opprettholde målsetningen om fortsatt god og balansert vekst, og la lokale eiere ta del i verdiskapningen og å videreutvikle vårt gode forhold til lokalt næringsliv. Eierandelskapitalen tilfører ny kjernekapital som styrker bankens muligheter til å realisere fremtidige mål.     

- LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Med både lav rente og lav arbeidsledighet og mange nye boliger i regionen, bidrar dette til vekst. Banken tar sin del av denne veksten, som er i tråd med vår strategi, sier Berggreen.