Først og fremst så er det viktig å presisere at årets tall er for sammenslått bank, mens fjorårets tall tilhører Romerike Sparebank før sammenslåingen med Blaker Sparebank. Tallene kan derfor ikke fullt sammenlignes. Vi har likevel hatt en sterk utlånsvekst i år, og har fått en utflating det siste kvartalet. -Det er vi komfortable med forteller Adm. banksjef Siri Berggreen. Resultat før skatt hittil i år er 158,1 millioner kroner mot 104,1 millioner kroner per 30.09.2022.

Dyrtid

Ikke bare har rentenivået økt fra historisk lave nivåer i 2021, men mat, drivstoff, strøm, varer og tjenester har hatt en høy prisstigning over en relativt kort periode. Vi vet det er tøft for mange. Høy inflasjon er imidlertid et stort problem og renteøkningene fra Norges Bank er et grep fra myndighetene for å redusere forbruket. Vår oppgave som bank er å bidra med å gi gode råd og oppfølging til kundene våre. Vi må også være robuste for å tåle dårligere tider, slik at vi kan være her for kundene våre også i nedgangstider. -I tider som nå henter vi frem det vi som bank er aller best på – personlig rådgiving tilpasset den enkelte kunden, enten det være seg en personkunde eller bedriftskunde. Heldigvis ser det foreløpig ut til at kundene våre tåler endringen godt.

Vi ser en økning i misligholdte næringsengasjement, men vi kommer fra veldig lave nivåer sier Berggreen. Markedsutviklingen bidrar til at avsetningene til tap øker, men de konstaterte tapene er lave.

For deg og lokalmiljøet

Bankens gaveutdeling «LokalBidraget» har denne høsten vært forbeholdt humanitære- og interesseorganisasjoner. 750 000 kroner lå i potten og det er kundene våre som har bestemt fordelingen. Vi opplevde stemmerekord og ser at kundene våre heier på virksomheter som tar vare på de som har behov for ekstra hjelp om dagen, enten det være seg mat, materielle ting eller mulighet til å delta på fritidsaktiviteter og lignende.

Gode sparebankverdier

Det er kanskje ikke så overraskende at vi som lokal sparebank har tro på fysisk tilstedeværelse, tilgjengelighet og menneskelige relasjoner. Det ligger i ryggraden vår, og kommer til syne i alt vi foretar oss smiler Berggreen. Denne høsten har vi holdt seminarer, foredrag og invitert til ulike sammenkomster. Enten det være seg for kunder, investorer eller de som bor eller jobber i regionen vår.
Vi har blant annet hatt foredrag sammen med politiet med fokus på forebygging av svindel. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og fulle saler forteller oss at dette er verdifullt.

En mer kundevennlig bankhverdag

Nylig byttet vi kjernebanksystem til TietoEvry. Prosessen har krevd store ressurser i form av menneskelige ressurser. Nå som vi er ferdig med konverteringen ser vi frem til å hente ut de gode synergiene ved en mer kundevennlig nettbank, en mer effektiv arbeidshverdag og generelt bedre flyt.
Vi skal fortsette å skape verdi for kundene våre ved å dele nyttig og relevant kunnskap, ved å bidra i lokalmiljøet og ved å styrke kompetansen vår avslutter Berggreen.

Hovedtall fra 3. kvartal 2023 (Tall i parentes er fra tilsvarende periode i 2022):

  • Resultat før skatt 158,1 millioner kroner (104,1 millioner kroner).
  • Resultat hittil i år per egenkapitalbevis 7,74 kroner (4,56 kroner)
  • Kostnad/inntektsforhold siste 12 måneder (47,0 prosent 46,9 prosent).
  • Konsolidert ren kjernekapitaldekning 18,7 prosent (18,2 prosent)
  • 12 måneders vekst i brutto utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt 11,7 prosent (6,0 prosent).
  • Forvaltningskapital, inkludert lån i Eika Boligkreditt 20,3 milliarder kroner.