Banken opprettholder et stabilt resultat sammenlignet med samme periode i 2021. Resultat før skatt er på 104,1 millioner kroner, mot 109,7 millioner kroner i
samme periode i fjor. Netto renteinntekter har økt med 28,4 millioner kroner per 30.09.2022 sammenlignet med den samme perioden i 2021. Det er tilfredsstillende resultater i en periode med økning i driftskostnader for å utvikle den nye banken, sier Berggreen. For å sikre optimal drift og styrke konkurransekraften vår er det viktig å investere i fremtiden vår.

Provisjonsinntektene våre fra Eika Boligkreditt er redusert, pga. stigende markedsrenter. Renteporteføljen, deler av likviditetsbufferen vår, har sunket i verdi og gir et urealisert tap på 8,5 millioner kroner. Banken fikk 20 millioner kroner i utbytte fra Eika Gruppen AS i forrige kvartal, hvilket gir et godt samlet resultat, forteller Berggreen. Nevnte sammenslåing er noe av bakgrunnen til økte driftskostnader. Det er kostnadsført 5,5 millioner kroner til forberedelser rundt sammenslåingen hittil i år. I tillegg går vi over til ny teknisk plattform fra TietoEvry høsten 2023. Selskapet har et fokus på bærekraft, noe som sammenfaller med bankens ambisjoner. Konverteringen er kostnadsført med 3,3 millioner kroner per 30.09.2022.

Vekst i utlån til næringslivet

Vi har en samlet økning i utlån i banken i tråd med markedssituasjonen. Brutto utlån inklusive lån i Eika Boligkreditt (EBK), er 12,6 milliarder kroner. Denne summen er fordelt på 9,75 milliarder kroner utlån til privatkunder og 2,80 milliarder kroner til næringslån. Det siste året er lån til privatkunder økt med 319 millioner kroner (3,4 prosent), tilsvarende øker næringslån med 387 millioner kroner (16,0 prosent). Som lokal sparebank ønsker vi å bidra til vekst i det lokale næringslivet så dette syns vi er veldig gledelig sier Berggreen. Videre ser vi at vi har lave konstaterte tap på utlån i 2022. Tap på utlån utgjør en netto kostnad på 1,7 millioner kroner, mot en netto inntekt på 14,7 millioner kroner i samme periode i fjor. Innskudd fra kunder per 30.09.22 er 8,0 milliarder kroner, som er en økning på nesten 1 milliard kroner siste år. Veksten er viktig for oss og vi er opptatt av å ha konkurransedyktige innskuddsrenter til kundene våre.

Større og sterkere sammen

Etter sammenslåingen med Blaker Sparebank, per 01.10.2022, er den totale forvaltningskapitalen inkludert lån i EBK på 18,4 milliarder kroner, som gir oss større muskler og muligheter til å vokse ytterligere, sier Berggreen. Banken er godt kapitalisert og solid, og vi har ambisjoner om å ta markedsandeler fremover. I dag er vi 73 ansatte og har blant annet fått et eget salgsteam som jobber målrettet med forsikring. Vi ser at det er mange som ønsker den tryggheten vi gir med personlig rådgivning, samtidig som vi ser fremover og satser på gode og brukervennlige digitale løsninger. 

Romerike er den regionen i Norge som vokser mest, hvor både privatpersoner og bedrifter flytter til regionen. Antall nyetableringer har vært over landsgjennomsnittet, og det vitner om at Romerike er attraktivt for mange. Banken ønsker å forsterke dette, forteller en entusiastisk Berggreen, da vi fortsatt skal være lokalbanken for hele Romerike, og nå med fysisk tilstedeværelse på Sørumsand, Lørenskog og Lillestrøm.