Tidsplan for emisjonen i 2017 (med forbehold om endringer):
Første dag i tegningsperioden   6. nov kl. 09:00
Siste dag i tegningsperioden   24. nov kl. 15:00
Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev   Omkring 27. nov
Innbetaling ved automatisk belastning av konto    Omkring 1. des
Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret    Omkring 7. des 
Utstedelse av egenkapitalbevis    Omkring 7. des 
Levering av egenkapitalbevis   Omkring 7. des 

Styret Lillestrøm Sparebank vedtok 27. november 2017, den endelige tildelingen av egenkapitalbevis tilbudt i Emisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som fremgår av generalforsamlingens vedtak av 9. oktober 2017 og prospektet datert 2. november 2017. Det vil utstedes  1.000.000 egenkapitalbevis i Emisjonen, hvert pålydende NOK 100, og Lillestrøm Sparebank etablerer dermed vedtektsfestet eierandelskapital med NOK 100.000.000. Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 1.078.088 av totalt 1.000.000 tilbudte egenkapitalbevis, og Emisjonen ble følgelig overtegnet med 7,8  prosent. 

28. november 2017 vil det gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 1. desember 2017.  

De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje på eller omkring 7. desember 2017 (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-konto. 

Lillestrøm Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.