1. oktober 2022 slo Romerike Sparebank og Blaker Sparebank seg sammen. To lokale sparebanker, med like verdier. 2023 ble vårt første felles driftsår, og du kan godt si at vi fikk vist hva vi er lagd av. Vi er glade i å ha mange baller i luften, men i tillegg til våre vante aktiviteter inneholdt året en teknisk fusjon, konvertering til nytt kjernebanksystem, et generasjonsskifte og mange nye ansatte. Men først og fremt tok vi vare på kundene våre og landet et godt resultat som vi deler med lokalmiljøet.

Banken endte på et resultat før skatt på 203,2 millioner kroner mot 146,1 millioner kroner i 2022. Dette er et godt resultat, spesielt tatt i betraktning at vi har hatt store ekstraordinære kostnader med fusjon og oppgradering til nye driftssystemer. I dette hektiske året kjenner vi på en takknemlighet over Eika-alliansen som blant annet sørget for en knirkefri overgang til nytt datasystem. Vi setter stor pris på kompetansen, erfaringsutvekslingen og alle bidrag gjennom året – fra de store prosjektene til den daglige kommunikasjonen. Det er godt å spille på lag, smiler Berggreen.

Når vi sammenligner 2023 mot 2022 er det viktig å bemerke seg sammenslåingen som først skjedde 9 måneder ut i 2022. Tallene er derfor ikke sammenlignbare.

Flere kunder velger Romerike Sparebank

Vi vokser på utlån. Årsvekst i brutto utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt, er på 6,6 prosent (mot 8,1 prosent i 2022). Ved utgangen av 2023 var 13,1 milliarder kroner (andel 76,1 prosent) utlån til privatkunder og 4,1 milliarder kroner (andel 23,9 prosent) næringslån. Romerike er en region i sterk vekst. Veksten fra næringslån kommer hovedsakelig innenfor eiendom og boligutvikling i markedsområdet vårt, og er en utvikling i tråd med strategien vår.

Tidenes høyeste gavesum

I tråd med gode sparebankverdier har vi gjennom våre snart 137 år lange historie gitt tilbake til lokalmiljøet. Det er utrolig gøy å kunne røpe at styret foreslår rekordhøye 24,5 millioner kroner i 2024 til bankens gavefond. I 2023 var tilsvarende sum 9,5 millioner kroner. Vi gir gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet vårt og berike lokalsamfunnet på Romerike. Vi vil gjøre en forskjell, og det har vi anledning til nå, smiler Berggreen.

Videre ønsker vi å fortsette å være attraktive for investorene våre. Resultat etter skatt per egenkapitalbevis utgjorde 10,17 kroner, og er høyere enn i fjor hvor resultatet var 6,97 kroner per egenkapitalbevis. Styret foreslår at det skal deles ut 9,50 kroner per egenkapitalbevis, noe som gir en direkte avkastning på 8,0 prosent for investor. Det betyr en høy utbyttegrad på 93 prosent, som er innenfor bankens utbyttepolitikk, og bidrar til en konkurransedyktig avkastning, sier Berggreen.

Urolige tider krever robuste lokalbanker

Vår region er i kraftig utvikling. Det er også banknæringen. Det er derfor vesentlig for banken å være med på utviklingen som skjer og samarbeide for å bidra slik at vår region har en robust og relevant lokalbank også i fremtiden.

Avslutningsvis ønsker jeg å takke kundene våre som har vært rause og tålmodige med oss i et hektisk år. Vi gleder oss stort over at flere viser oss tillit og ønsker å være kunde hos oss. Vi er tilfredse over resultatene vi har skapt og stolt over alt vi har fått til i 2023. Jeg vil rose medarbeiderne i banken som har lagt ned en ekstra innsats i året som har gått. Hver dag har vi jobbet for å tilby kundene våre en enda bedre bankhverdag avslutter Berggreen.

Hovedpunkter

  • Resultat før skatt 203,2 millioner kroner (146,1 millioner kroner).
  • Resultat etter skatt per 31. desember ga en egenkapitalavkastning p.a., justert for fondsobligasjon på 7,7 prosent (7,6 prosent).
  • Kostnad / inntektsforhold i 2023 endte på 46,8 prosent (48,0 prosent). Justert for engangskostnader knyttet til fusjon og overgang til nytt kjernebanksystem er kostnad / inntektsforholdet på 41,5 prosent (43,9 prosent).
  • Egenkapitalbeviseiernes andel av årsresultatet utgjør 28,8 millioner kroner eller kr. 10,17 per egenkapitalbevis. Styret foreslår et kontantutbytte på kr. 9,50 per egenkapitalbevis og at kr. 0,67 per egenkapitalbevis overføres til utjevningsfondet.
  • Ved utgangen av året var konsolidert ren kjernekapitaldekning 20,0 prosent (19,8 prosent). Resultat hittil i år, fratrukket foreslått utbytte, er inkludert i beregningen. Banken er godt kapitalisert.
  • Banken har en årsvekst i brutto utlån, inkludert lån i Eika Boligkreditt, på 6,6 prosent (8,1 prosent), tilsvarende 1.065 millioner kroner (964 millioner kroner).
  • Banken har en forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt på 20,7 milliarder kroner, en økning siste året på 1,6 milliarder kroner eller 8,6 prosent.

 

For kommentarer eller spørsmål utover pressemeldingen kontakt Adm. banksjef Siri Berggreen. Tlf. 975 24 984 eller e-post sbe@rsbank.no