Et godt resultat per 2. kvartal

Vi leverer et godt resultat, og det er vi stolt over smiler Adm. banksjef Siri Berggreen. Resultat før skatt utgjorde 106,2 millioner kroner (71,9 millioner kroner). Oppgangen er et resultat av flere faktorer og viser at sammenslåingen mellom Blaker Sparebank og Romerike Sparebank har hatt en positiv effekt, da perioden vi sammenligner tall med stammer fra før fusjonen mellom de to bankene. Vi jobber godt sammen, og fortsetter å vokse sammen med kundene våre. 

Netto renteinntekter økte med 70,7 millioner kroner til 165,9 millioner kroner, sammenlignet med første halvår i fjor. Økningen skyldes økt rentenivå i kombinasjon med økt utlån. 
Investert kapital i Eika Gruppen AS, ga oss et utbytte på 22,4 millioner kroner.    
Vi har jobbet målrettet og godt for å nå målene vi har satt oss, det er derfor veldig gøy når vi ser resultater av arbeidet vårt sier Berggreen. Vi markerer fremgang ved å forbigå 20 milliarder kroner i forretningskapital (inkl. lån i Eika Boligkreditt). 
        

Lokale bedrifter velger oss

Vi fortsetter veksten på utlån fra 1. kvartal. Vi passerer for første gang 17 milliarder kroner i samlet utlån (inkl. Eika Boligkreditt). Vi har en 12 måneders utlånsvekst (ekskl. effekt fra fusjon) på 12,9 prosent. -Det er høyere enn markedet og viser at kundene velger oss, forteller Berggreen.
En annen milepæl nås fordi lokale bedrifter også velger oss. Vi går forbi 4 milliarder kroner i utlån til næringskunder – de siste 12 månedene har vi hatt en utlånsvekst (inkl. effekt av fusjon) på over 50,9 prosent til næring. Veksten gir oss en næringsandel på 23,6 prosent (mot 22,5 prosent per 1. kvartal 2023) ved utgangen av 2. kvartal 2023.
Dette er et resultat vi er veldig godt fornøyde med, og helt i tråd med bankens strategi. Banken ønsker å bidra til vekst og utvikling i regionen. Vår lokale forankring gir oss en bedre forståelse av rammevilkårene til bedriftene i vårt lokalmiljø. Legger du til personlig rådgiving basert på kjennskap til kunden og kundens økonomi blir det en veldig god kombinasjon for mange, mener Berggreen. 
- Sammen bidrar vi til vekst i det lokale næringslivet.

Det er på rådgiving vi er best

I en usikker økonomisk markedssituasjon har vi økt avsetninger til tap på utlån til 10,7 millioner kroner. På et generelt nivå ser vi at de fleste av våre kunder tåler de økte kostnadene godt – realiserte tap er på 0,8 millioner kroner per første halvår. Det er viktig å understreke at vi ikke tar lett på de økte økonomiske utfordringene mange møter. Vi hjelper der vi kan, med god tilrettelegging og skreddersydd rådgiving til den enkelte kundens økonomi.

Vi ser frem til en travel høst

Endelig er det vår tur til å bytte til nytt kjernebanksystem. Vi går over til nytt kjernebanksystem fra TietoEvry. Systemet er godt tilpasset de lokale forholdene vi har her i landet vårt. Byttet vil på sikt bidra til at vi kan jobbe enda mer effektivt, noe som vil styrke konkurransekraften vår. Det medfører også at kundene våre får enda bedre løsninger denne høsten.
Vi skal holde flere kundearrangementer, samt del to av LokalBidraget for 2023. - Og allerede 7. september inviterer vi investorene våre til en kveld med Eikas Jan Ludvig Andreassen. Vi ser på fremtidsutsiktene til banken i et makroperspektiv og tar et lite dypdykk i bankens resultater for 2. kvartal forteller Berggreen.
Men aller først skal vi være tilstede for kunder som er utsatt for uværet vi har møtt den siste uka. Vi bidrar med den kompetansen vi har og økonomisk rådgiving i en tid der alt er litt utenom det normale – også været. 

Hovedtall fra 2. kvartal 2023

(Tall i parentes er fra tilsvarende periode i 2022).

 • Resultat før skatt 106,2 millioner kroner (71,9 millioner kroner). 
 • Brutto utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt 17,1 milliarder kroner
 • 12 måneders vekst (ekskl. økning i forbindelse med fusjon) i brutto utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt 12,9 prosent, tilsvarende 1.584 millioner kroner
 • Konstaterte tap på utlån Netto kostnad på 0,8 millioner kroner
 • Konsolidert ren kjernekapitaldekning 18,6 prosent (19,8 prosent per 31.12.2022)
 • Egenkapitalavkastning 8,7 prosent (9,1 prosent)
 • Kostnad/inntektsforhold siste 12 måneder 47,2 prosent (47,5 prosent)
 • Forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt 20,3 milliarder kroner
 • Utbytte fra Eika Gruppen 22,4 millioner kroner.
 •  

  For ytterligere informasjon, kontakt: Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@rsbank.no