Forenkling for kunden.
I løpet av kort tid har flere aktører lansert sine egne mobile betalingsløsninger i tråd med endret kundeadferd. Dette har også forvirret både betaler og betalingsmottager. Fremover ser vi at hverken bedrifter, lag og foreninger eller konsumenter er tjent med et fragmentert marked med ulike løsninger basert på forskjellig teknologi.

Sammen er vi sterkere.
Vi tror kundene vil foretrekke én løsning – én sterk og tydelig leverandør. Derfor går nå norske banker sammen om å lage én felles mobil lommebok for alle norske bankkunder. Vi har tro på at et enda sterkere Vipps vil gi den beste og enkleste betalingsløsningen for norske forbrukere.

Betalingsmarkedet er i utvikling.
Til neste år innføres et nytt EU-direktiv (PSD2) som vil åpne markedet for betaling for helt nye aktører i hele Europa. Norge trenger en innovativ finansnæring som tar aktive grep for å være en attraktiv tilbyder i et marked med stadig sterkere konkurranse – med kundevennlige, kostnadseffektive, sikre og moderne løsninger for mobil betaling.

Vårt svar på økt internasjonal konkurranse.
Flere utenlandske aktører jakter på å ta posisjoner i det norske betalingsmarkedet. Vi ønsker å bygge et sterkt norsk selskap som klarer å utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. At vi nå utvikler kompetanse og teknologi i ett sterkt norsk selskap vil komme kundene til gode.

Viktig for norsk fintech. 
Gjennom dette samarbeidet mellom flere norske mobilbetalingsløsninger i et eget selskap, ser vi begynnelsen på det som vil bli et av de første store norske fintech-selskapene. 
Samtidig viderefører vi en norsk tradisjon med å samarbeide om infrastruktur i bank. Nordmenn har historisk kunnet nyte godt av nasjonale fellesløsninger som BankAxept. Løsningene har fungert godt og gitt lave kostnader for samfunnet sammenlignet med andre løsninger internasjonalt. Nordmenn er også i førersetet globalt når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Dette stiller høye krav til oss som leverandør av løsninger som er blitt en grunnleggende og Lokalbankes kunder.

Denne avtalen sikrer kunden i LillestrømBanken enkle og fremtidsrettede betalingstjenester. Partnerskap står sentralt i vår strategi for hurtig og kostnadseffektiv innovasjon og utvikling. Med dette samarbeidet står vi sammen om å videreutvikle Vipps som den ledende mobile lommeboken i det norske markedet.

Personlig rådgiving.
LillestrømBanken skal være best på helhetlig og personlig rådgivning med lokal tilstedeværelse og distribusjon som konkurransefortrinn også i fremtiden. Innen infrastruktur er vårt eierskap i Eika Gruppen med å sikre kundene velfungerende og effektive tjenester til lavest mulig kostnad. 

Samarbeid.
Den daglige kontakten med banken flyttes til digitale kanaler og det er en økende risiko for at store internasjonale aktører med nye forretningsmodeller og teknologifortrinn kan gjøre lokalbankene mindre relevante i et fremtidsperspektiv. Eika har derfor jobbet med strategiske alternativer for mobilbetaling og PSD2 i lang tid, og vår vurdering er at et felles samarbeid mellom bankene er den beste løsningen for å møte den sterke konkurransen fra globale teknologigiganter på betalingstjenester.

Ved spørsmål, vennligst kontakt Adm. banksjef Siri Berggreen.