Utstedelsen av egenkapitalbevis og notering på Merkur Market forutsetter godkjennelse fra bankens generalforsamling, Finanstilsynet og Oslo Børs. Lillestrøm Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

For å vokse kreves kapital
LillestrømBanken ønsker å opprettholde målsetningen om en fortsatt god og balansert vekst i vårt markedsområde. -Med både lav rente og lav arbeidsledighet og mange nye boliger i regionen, bidrar dette til vekst. Banken tar sin del av denne veksten, som er i tråd med vår strategi, sier Siri Berggreen, adm. banksjef i LillestrømBanken.

Banken vil bidra til utvikling i regionen
LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank. Ved å utstede egenkapitalbevis vil banken kunne vokse ytterligere gjennom å gi god rådgiving og finansiering til enda flere kunder.
-Vi har spurt kundene våre og de ønsker en lokalbank som er tilstede fysisk der de bor i tillegg til å ha digitale løsninger. Hos oss får du begge deler, og det ser vi at kundene setter pris på, sier Berggreen.

LillestrømBanken ønsker å ta vare på hele familiens behov og satser spesielt på samarbeid med lokale lag og foreninger og med de lokale eiendomsmeglerne i Aktiv.

Banken har et godt resultat før skatt på 45 millioner kroner for 1. halvår 2017. Vi har en sterk utlånsvekst på nesten 19 prosent de siste 12 måneder, samtidig som tapene er lave og netto problemlån er redusert siste året. -Det er en utvikling vi er godt fornøyd med, sier Berggreen.

Egenkapitalbevis gir rom for vekst
Banken er godt kapitalisert og oppfyller gjeldende lovkrav. Ren kjernekapital er 16,7 prosent.
 - Det kreves gode resultater for å ha tilstrekkelig med kapital, slik at vi kan bidra til vekst og næringsutvikling i vårt markedsområde, sier banksjefen. Egenkapitalbevis på 105 millioner kroner vil gi banken rom for å vokse med inntil en milliard i utlån i året. Samtidig vil egenkapitalbevisene bidra til å styrke bankens egenkapital og soliditet.

Egenkapitalbevis til beste for alle
For at vi sammen skal videreutvikle et godt lokalsamfunn og næringsliv til beste for deg og lokalmiljøet inviterer vi alle med på laget. Egenkapitalbevisene vil etter planen kunne omsettes på Merkur Market, slik at alle kan kjøpe og selge via mobilen. Egenkapitalbevis gir banken flere eiere og mer kapital. Vi håper de nye eierne også bidrar med kompetanse og erfaring i tillegg til kapitalen. Ambisjonen er å gi et konkurransedyktig utbytte hvert år slik at eierne av egenkapitalbevisene ser på investeringen som attraktiv.

Garanti fulltegnet på kort tid
Tegningsperioden for garantister for emisjonen av egenkapitalbevis var satt til ti dager, men var allerede overtegnet på dag to. Det er vi svært takknemlig for og det gir oss god tro på at flere finner det attraktivt å delta i emisjonen som er planlagt i høst, sier Siri Berggreen.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no

Om Lillestrøm Sparebank
Lillestrøm Sparebank ble opprettet i 1887 og har hovedkontor i Lillestrøm. Banken har rådgivningskontorer på Lørenskog og Skedsmokorset, hvor banken er samlokalisert med Aktiv Eiendomsmegling. Banken har 45 ansatte, og en forretningskapital per 30.06.2017 på ca. 8,6 mrd. kroner. Sammen med 72 andre sparebanker er Lillestrøm Sparebank en del av Eika Alliansen.