• LillestrømBanken har et resultat før skatt på 15,5 millioner kroner for første kvartal 2017, mot et resultat før skatt på 12,7 millioner kroner i første kvartal
    2016.
  • Resultat etter skatt gir en egenkapitalavkastning p.a. på 7,7 prosent for første kvartal, mot 6,8 prosent i første kvartal 2016.
  • Kostnad / inntektsforhold på 58,0 prosent for første kvartal, mot 54,1 prosent i første kvartal 2016.
  • Ved utgangen av første kvartal har banken utlån inkludert lån i Eika Boligkreditt på 7,3 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliarder kroner i løpet av siste 12 måneder (18,7 prosent) og er i tråd med bankens strategi.
  • Ved utgangen av første kvartal har banken en forvaltningskapital inkludert lån i Eika Boligkreditt på 8,2 milliarder kroner, en økning på 1,1 milliarder kroner siste 12 måneder (15,8 prosent).
  • Ved utgangen av første kvartal har banken en ren kjernekapital på 16,5 prosent, ned fra 17,4 prosent ved forrige kvartalsslutt. Resultat hittil i 2017 er ikke inkludert.