Gaver til byen
Gjennom tidene har LillestrømBanken bidratt med gaver i lokalmiljøet. Siden Lillestrøm Sparebank ble etablert, 29. juni 1887, har banken bidratt med store og små gaver til byen, uten at vi vet nøyaktig hvor mye det har blitt gjennom den lange historien.

-Bare gjennom LokalBidraget har lokale lag og foreninger de siste 3 årene fått 9 millioner kroner fra banken. I tillegg har vi en oversikt som viser at vi har brukt omtrent 8 millioner på kunst i løpet av de siste 10 årene. Totalt har vi bidratt med nesten 25 millioner kroner i lokalmiljøet de siste 10 årene, sier Berggreen.

LillestrømBanken har gjennom tidene bidratt til mye kunst i lokalmiljøet. Som for eksempel Human Tubes ved Lillestrøm Kirke, som var gave i forbindelse med bankens 125 års jubileum, i tillegg til bankens sterke bidrag til Elvebredden kunstpark med bl. a. Hammering Man.

- Vi håper kunsten har beriket Lillestrøm, slik at vi fremstå som en trivelig by, sier Berggreen.

Jubileumsgave til byen
 «En moderne by, hvor kunnskap er i fokus, er det en selvfølge at innbyggere og turister har tilgang til trådløs Wifi», sa Ewa Westermark i sitt innlegg under Lillestrømkonferansen i mars.

-LillestrømBanken har lenge sett etter muligheter for å gi en gave i anledning bankens 130 års jubileum, som byen har behov for. Noe som kan bidra til engasjement og styrke tilhørigheten ytterligere til byen, sier Siri Berggreen. 

Innlegget til Ewa Westermark satte fart på sakene og vi begynte å lete aktivt etter hvordan vi kunne bidra til at innbyggere og tilreisende kunne få en enda bedre opplevelse av byen vår.

Gjennom ulike kanaler søkte vi etter en løsning som kunne løse ulike behov og fant E-benken fra Norfax public design. 
Benken som markedsføres under følgende tekst, trakk vår interesse umiddelbart.

E-benk
«Hva skal til for å skape et dynamisk og levende område hvor både beboere og tilreisende føler seg trygge? Hvordan danner man et samlende miljø som folk i alle aldre kan bruke aktivt til rekreasjon, underholdning, avslapning og avkobling. 
Enten man lever og ferdes i urbane strøk eller i mindre byer og tettsteder, 
har alle mennesker en innebygget trang til å føle tilhørighet; et sted man kan samles, som fungerer som en behagelig sone og lanterne i nærområdet.» 


Endelig hadde vi funnet løsningen, utfordringen var at dette foreløpig bare var et prosjekt i testfasen.

Plassering på Torvet
Torvet utenfor banken er stort og romslig, men det er på vanlige dager lite yrende folkeliv. 

- Vi ønsker å skape et miljø rundt benken, men blomster, gress og store sjakkbrikker, slik at vi kan få tilbake noe av det gamle livet på Torvet igjen. 
Vi håper at folk i alle aldre vil benytte E-benken, når de trenger å lade mobilen eller for å få tilgang til nett. Benken er et interaktivt gatemøbel, og et tiltak for et mer urbant og levende byrom.

Kommunen svært positive
Ideen og skisser er presentert for kommunen, som er svært positive til gaven. 

– Dette er akkurat hva vi har behov for og ønsker å kunne tilby innbyggere og tilreisende, men som kommunen ikke foreløpig har funnet løsningen på, var deres utsagn.

På plass til skolestart
Benken er foreløpig kun vært utplassert for å teste respons, bruk osv. på ulike steder i landet. I en periode er den testet på Aker Brygge, og interessen var stor. Etter at benken er testet ut er endelig nyvinning satt i produksjon.

Lillestrøm vil være et av de første stedene i Norge som får utplassert en slik E-benk.

- Bakgrunnen for at vi er tidlig ute er egentlig tilfeldig. Vi fant benken ved et søk på internett. Firmaet som leverer benken har akkurat flyttet inn i Kunnskapsbyens Hus på Kjeller og har derfor stor interesse for å få dette på plass tidlig i sitt eget lokalmiljø.

-Vi håper E-benken blir en gave som blir godt mottatt og at folk i alle aldre vil benytte seg av muligheten til både å få ladet mobilen og tilgang til Wifi på Torvet, fra slutten av august. Benken er opplyst om kvelden og vil være permanent plassert på et trygt sted rett utenfor banken, sier Berggreen.

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet