Vårt samfunnsansvar - gaver og sponsing

Romerike Sparebank har i hele sin historie brukt midler fra sitt overskudd på lokalmiljøet. Vi ser på dette som en stor del av vårt samfunnsansvar, og har egne retningslinjer for både tildeling av gavemidler og sponsormidler.

Retningslinjer for gaveutdeling og samfunnsansvar

Banken har i hele sin historie brukt midler på lokalmiljøet. Vi ser på dette som en del av vårt samfunnsansvar, og har egne retningslinjer for dette.
Hammering Man

Vårt samfunnsansvar

Romerike Sparebank har som målsetting å skape langsiktige resultater og løsninger for bankens kunder og vårt lokalsamfunn gjennom kunnskap og engasjement.

Vi legger stor vekt på ærlighet og tillit i vår virksomhet og har strenge etiske retningslinjer som skal bidra til å øke oppmerksomheten og etterlevelsen av dette.