Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i desember måned en avkastning på -1,97%. Resultatet er 0,10% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte ned 1,87%. Ved utgangen av året hadde fondet en absolutt avkastning på -7,79%, hvilket vil si at Eika Norge endte året 0,71% bak sin referanseindeks. 

Vi minner igjen om at Eika Norge har valgt å ekskludere Kongsberg Gruppen fra sitt investeringsunivers grunnet sin eksponering mot global våpenvirksomhet. Denne aksjen er opp 48% hittil i år og reduserer fondets meravkastning med 0,91%. Justert for Kongsberg Gruppen er den norske aksjeporteføljen 0,29% foran sin referanseindeks – OSEFX.

Markedsutvikling:

I desember måned var det spesielt to temaer som dominerte det norske markedet:

  • Restriksjoner på russisk olje og gass
  • Grunnrentebeskatning på sjømatindustrien.

Den 5. desember ble det innført forbud mot import, kjøp og overføring av russisk olje til Norge, EU og tredjeland. Videre ble det innført et pristak som gir unntak fra forbudet mot å yte faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering og finansiell bistand for transport, handel og formidling av russisk råolje solgt under det fastsatte pristaket. Pristaket ble satt til 60 dollar/fat. Det førte til et markant fall i oljeprisen fra 86 til 76 dollar per fat. Aker BP og Equinor falt markant og endte ned respektive 11% og 7% i desember måned.

Sjømatselskapene har hatt det tungt etter at den norske stat, i september måned, innførte grunnrenteskatt på norsk sjømatindustri. På den andre siden ble korreksjonene gjort i september, men markedet priser fortsatt ikke inn full beskatning i håp om revideringer av forslaget som ble lagt frem. Optimismen tiltok i desember måned i påvente av nytt forslag i januar. Bakkafrost og Mowi endte derfor opp respektive 14% og 9% i desember måned.

Europris er med på vinnerlisten for desember, men også for hele året. Europris er en lavprisbutikk som ofte tjener godt- og tar markedsandeler i et klima der privatkonsumentenes lommebok krymper. Med renteøkninger, høyere strømpriser og inflasjon blir husholdninger ofte mer prisbevisste og er dermed mer åpne for å prøve nye – billigere – alternativer. Aksjen endte opp 10% i desember og endte året 14% foran referanseindeksen. 

 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.