RESULTATER

Eika Egenkapitalbevis steg 4,22% i desember, mens Egenkapitalbevisindeksen var opp 5,88%.
For året 2022 som helhet er fondets avkastning ned -2,44 % og indeksen er ned -6,69 %.

MARKEDSKOMMENTAR

Sparebankene leverte gode resultater for 3. kvartal. Spesielt er rentenettoen sterk. Utlånstapene er lave, og det er foreløpig ikke tegn til økt mislighold, men det bør forventes en økning i utlånstapene neste år som følge av inflasjon og høyere renter samt svakere økonomisk vekst.

RESULTATBIDRAG

Sparebank 1 SMN, Sparebank 1 Østlandet og Sparebanken Vest var de største positive bidragsyterne til avkastningen i desember, mens Storebrand og Sparebanken Øst var de største negative bidragsyterne siste måned. 

UTSIKTER

Sparebankene synes nå å være verdsatt om lag på historisk gjennomsnitt i forhold til bokførte verdier, og litt lavere priset enn andre sektorer. Det forventes fortsatt økning i styringsrenten i første kvartal, noe som kan bidra til noe høyere rentenetto for sparebankene det kommende året.

 
*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.