BSU for barn kan åpnes av foresatte/verger til barn under 18 år.

Fakta og vilkår

 • BSU for barn er en sparekonto for barn.
 • Foreldre/verger eller kunden selv kan opprette produktet i barnets navn.
 • Penger spart på kontoen er forbeholdt til boligformål.
 • BSU for barn har samme rente som en vanlig BSU konto.
 • BSU for barn er en tilleggskonto for sparing til bolig, og gir ingen skattefordeler slik BSU gir.
 • Du kan maks spare 27.500 kr i året, totalt 300.000 kr før fylte 34 år.
 • Sparebeløpet kommer i tillegg til de 300 000 kronene det er mulig å spare i vanlig BSU.
 • Pengene i BSU for barn kan gebyrfritt flyttes til BSU i banken.
 • Ved uttak som ikke er til boligformål må du betale et gebyr på 1 % av uttakbeløpet, men begrenset til maks 2.000 kroner.
 • Kontoeier (barnet) vil disponere kontoen selv fra fylte 18 år.
 • Dersom kontoen ikke benyttes til boligformål innen fylte 34 år, omdannes kontoen automatisk til en sparekonto.
 • BSU for barn kan kun opprettes én gang. 
 • Sparing i barnets navn regnes som barnets formue. Dette kan bl.a redusere stipend fra Lånekassen. Passerer barnets formue 2G så overtar overformynderiet.

Kontakt oss for å opprette konto for ditt barn.