Sparing og pensjon

Sparing og pensjon

Det finnes ulike måter å spare på. Det er lurt å ha en sparebuffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spare langsiktig i fond. Da kan du, over tid, få en høyere forventet avkastning enn å ha pengene på konto.

Innskudd - renter

mor og datter sitter foran PC

Plasseringskonto

Du kan opprette vår plasseringskonto i nettbank, og komme raskt i gang med god sparing.

Plasseringskontoen gir deg vår beste rente for beløp mellom 0-3 000 000 kroner. For beløp over 3 000 000 kroner går renten litt ned. Fra en plasseringskonto har du 4 gebyrfrie uttak i løpet av året.