Navn  Funksjon  Funksjonstid 
Svein Aalling Styrets leder 2022 - 2024 
Morten Kokkim
Nestleder 2022 - 2024  
Jo Anders Moflag
Styremedlem 2022 - 2024  
Mariann Ødegård Styremedlem 2022 - 2024  
Siv Hege Solheim  Styremedlem  2022 - 2024  
Sissel Marianne Aurland Styremedlem 2022 - 2024  
Hege L. Johansen  Ansattvalgt styremedlem  2022 - 2024  
Vegard Evensen Istad  Ansattvalgt styremedlem  2022 - 2024  

2016-2018 
2016-2018