Navn  Funksjon  Funksjonstid 
Svein Aalling Styrets leder 2024 - 2025 
Morten Kokkim
Nestleder 2024 - 2026  
Jo Anders Moflag
Styremedlem 2024 - 2025  
Mariann Ødegård Styremedlem 2024 - 2025  
Siv Hege Solheim  Styremedlem  2024 - 2026  
Sissel Marianne Aurland Styremedlem 2024 - 2026  
Hege L. Johansen  Ansattvalgt styremedlem  2024 - 2025  
Vegard Evensen Istad  Ansattvalgt styremedlem  2024 - 2026  

2016-2018 
2016-2018