Innskytervalgte medlemmer
  Valgt til   
Merete Løkse 2026  
Anne Grethe Wirum 2026
Hege Hauge 2024
Bjørn W. Lund 2024
Hanne Worsøe 2024  
Erik Aasen 2024
Hanne Bakke von H. Clemm 2024
Morten Kjelland  2025  
Kerstin Kampen  2025  
Remi Goget 2025  
Ivar Egeberg 2024 Nestleder 
Elin Haug  2025  
Daniel Sørensen  2025  
Heidi Westbye Nyhus  2024   
Pål Thoreid  2024   

Ansatte medlemmer

Anne Nikolaisen  2024  
Walther Løken Hansen 2024
Jørgen Sigernes 2024
Tom Martinsen 2024  
Rannveig Ingstadbjørg 2024
 

 

EK-beviseiere medlemmer

Erik Holsten 2024 Leder i rep.skap
Aksel Nilsen Huser 2026
Børre Tosterud 2024  
Rolf Kristian Kofoed  2025  
Veronika Valskaar 2024  
Anita Borgvang 2024  
Kari Birkenes  2024   
Hilde Merete Brose  2024   

 

Valgkomite

Anne Grethe Ruud Wirum 2024 Leder i valgkomiteen
Pål Thoreid 2024
Erik Holsten 2024  
Rannveig Ingstadbjørg     
Anne Nikolaisen 2024