Innskytervalgte medlemmer
  Valgt til   
Merete Løkse 2026  
Anne Grethe Wirum 2026
Erik Aasen 2028
Morten Kjelland  2025  
Kerstin Kampen  2025  
Remi Goget 2025  
Tone Høglien 2027   
Ivar Egeberg 2027  
Elin Haug  2025  
Daniel Sørensen  2025  
Pål Thoreid  2028  

Ansatte medlemmer

Anders Winterstad 2027  
Walther Løken Hansen 2025
Jørgen Sigernes 2025
Tom Martinsen 2025  
Rannveig Ingstadbjørg 2028
 

 

EK-beviseiere medlemmer

Erik Holsten 2028 Leder i rep.skap
Aksel Nilsen Huser 2026
Rolf Kristian Kofoed  2025  
Erik Harlaugseter 2027  

 

Valgkomite

Anne Grethe Ruud Wirum 2026 Leder i valgkomiteen
Pål Thoreid 2025
Erik Holsten 2026  
Rannveig Ingstadbjørg  2025