- Dette er en historisk dag, sier Siri Berggreen, administrerende banksjef i den nye banken.  Vi har alltid vært gode naboer med solid fotfeste i hvert vårt lokalområde, og sammen vil vi stå mye sterkere i konkurransen mot de større aktørene.

Sparebank med lokalt fotfeste

Både Blaker Sparebank og LillestrømBanken har begge utviklet seg fra å være lokale sparebanker med lokale kunder til å betjene kunder over hele Romerike. Begge bankene har en viktig posisjon i sitt nærområde, både som samarbeidspartner til lokalt næringsliv og som en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger på Romerike. 

- Nå skal vi starte noe helt nytt sammen og er klare for å ta opp konkurransen mot de store, sier Tor-Erik Palmyr, administrerende banksjef i Blaker Sparebank.  Hver for oss har vi kommersielle styrker som utfyller hverandre veldig godt, og kombinert med vår posisjon som en lokal sparebank med et servicenivå som tilsier at du også kan snakke med noen ansikt til ansikt, vil vi kunne gi et enda bedre tilbud til alle som bor og driver næring på Romerike.

Blir den største lokale sparebanken med hovedkontor på Romerike

Bankenes målsetning er å signere avtale om sammenslåing i bankenes styrer i desember 2021. Avtalen vil i så fall forelegges bankenes generalforsamling/forstanderskap i slutten av januar 2022. Banken har ambisjoner om kraftig vekst i årene som kommer. Den sammenslåtte banken vil etter sammenslåingen ha tre bankkontorer med til sammen 75 ansatte.

- Konkurransen om bankkundene på Romerike er tøff og nå ruster vi oss for å ta opp kampen, sier Siri Berggreen. Vi sikter på en plass på pallen blant de tre største bankene på Romerike og målet er å bli den mest attraktive arbeidsplassen innen bank og finans på Romerike. 
Adm. banksjef i Romerike Sparebank, Siri Berggreen, blir adm. banksjef i den sammenslåtte banken, og adm. banksjef i Blaker Sparebank, Tor-Erik Palmyr blir assisterende banksjef. 
Styreleder i Blaker Sparebank, Svein Aalling, blir styreleder i den sammenslåtte banken, og styreleder i Romerike Sparebank, Morten Kokkim blir nestleder.

For deg og lokalmiljøet

Romerike Sparebank skal være en fullservice totalbank for næringsliv, landbruk og privatkunder i hele regionen inkludert Enebakk og Oslo. Den finansielle målsetningen vil være å ta markedsandeler i alle områder vi skal operere i. 
Vi skal fortsette å styrke vårt engasjement for vekst og utvikling i regionen. Vi skal støtte næringsutvikling og gi gaver til kultur, idrett og veldedige formål, og slik bidra til at Romerike er et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet

- Blaker Sparebank og den tidligere LillestrømBanken utfyller hverandre naturlig, sier styreleder Svein Aalling. Den nye Romerike Sparebank får større kompetansemiljø med flere spesialister som i sin tur betyr nye og bedre tjenester for alle bankkundene. 

Ingen ansatte skal miste jobben som følge av sammenslåingen. I tillegg forventer vi at sammenslåingen vil gi oss gode kostnadssynergier på sikt blant annet innen IT, sier ny nestleder Morten Kokkim.  
 
Den sammenslåtte banken vil få en forvaltningskapital på 17,5 milliarder basert på halvårsregnskaper 2021. Etter foreløpig tidsplan legges det opp til gjennomføring av sammenslåingen i løpet av 2022.

For mer informasjon

Siri Berggreen, adm. banksjef Romerike Sparebank: tlf. 975 24 984
Tor-Erik Palmyr, adm. banksjef Blaker Sparebank: tlf. 903 68 700