Mandag 6. september 2021 ble det gjennomført ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Lillestrøm Sparebank. Beslutningssaken som var oppe til behandling, var forslag om å bytte navn på banken fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank. Forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen, og vedtektene til banken er endret deretter.

- Saken ble grundig behandlet gjennom presentasjon og diskusjoner i møtet. Vi er glade for at generalforsamlingen ga sin tilslutning til navnebytte, sier adm. banksjef Siri Berggreen.

Nå starter arbeidet med å få alle formaliteter på plass, og vi regner med å kunne gjennomføre det formelle navnebyttet fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank innen utløpet av oktober.