13. desember i fjor inngikk styrene i Blaker og Romerike Sparebank avtale om sammenslåing mellom Blaker Sparebank og Romerike Sparebank. I dag ble det avgjørende møtet holdt i begge bankers generalforsamling/forstanderskap.

Selv om begge møter ble holdt digitalt, så var det god stemning og høyt engasjement. Vedtaket ble gjort enstemmig.

Dette er en gledens dag, sier Tor-Erik Palmyr og Siri Berggreen, banksjefene i de respektive bankene. At våre øverste organer i dag har blitt enige og ser betydningen av en bank for hele Romerike gjør at vi nå kan gå videre med arbeidet om sammenslåing.

Før den tekniske gjennomføringen starter så må Finanstilsynet gi sin godkjenning til fusjonen, forteller Berggreen. Når bankene slås sammen så overdras alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Blaker Sparebank til Romerike Sparebank. 

Vi har som mål om å være èn samlet bank fra 1. oktober i år. Vi skal fortsatt være den nære lokale sparebanken for deg og lokalmiljøet, bare mer solid og med et større lokalt kompetansemiljø. 

Kontaktpersoner

Blaker Sparebank 

Styreleder Svein Aalling, tlf. 922 68 141 
Adm. banksjef Tor-Erik Palmyr, tlf. 903 68 700

Romerike Sparebank

Styreleder Morten Kokkim, tlf. 977 12 189 
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf. 975 24 984