Sterk utlånsvekst og økende andel næringslån gir økt rentenetto

Bankens effektivitet måles i kostnad/inntektsforhold, og viser en positiv trend, med en nedgang på 1,4 prosentpoeng til 47,5 prosent siste 12 måneder. Økt rentenetto med 11,8 millioner kroner, målt mot året før, er drevet av høyere utlånsvolum, økt andel næringslån og renteøkning fra mai og august. Et høyere utbytte fra Eika Gruppen AS på 4,0 millioner kroner bidrar til økte inntekter.

Økt kapasitet innenfor kunderådgivning og kjøp av eksterne tjenester medfører noe økte kostnader (4 millioner kroner) sammenliknet med samme periode i fjor. Adm. banksjef Berggreen kan fortelle at banken er solid og fortsetter strategien om å være lokalt tilstede for kundene som ønsker god rådgivning, både privat- og næringskunder.

 

Over 1 milliard kroner i utlånsvekst, men lavere vekst i 3. kvartal

Utlån til privatmarkedet er økt med 791 millioner kroner siste 12 måneder, hvorav 68 millioner kroner i 3. kvartal. Næringslån er økt med 421 millioner kroner siste året, hvorav 35 millioner kroner i 3. kvartal. Berggreen sier videre at vi har ønsket og klart å få til en sterk utlånsvekst, men vi merker at markedet er litt roligere nå og veksten derfor er lavere i 3. kvartal. Markedet vårt er i et vekstområde og vi har fortsatt sterk tro på regionen vår.

 

Investortreff for eiere av bankens egenkapitalbevis

Bankens eiere av egenkapitalbevis er invitert til investortreff på fredag, hvor vi presenterer 3. kvartalsresultatet til banken. Resultatet etter skatt per 3. kvartal gir en egenkapitalavkastning (p.a.) på 13,0 prosent. Det gode resultatet utgjør 10 kr. per egenkapitalbevis oppsummerer Berggreen. 354 eiere av egenkapitalbevis har i tillegg anledning til å få en markedsoppdatering fra Norne Securities. Videre vil Kristian Enger, fra Cicero Consulting, gi et innblikk i bank i dag og bank i fremtiden.

 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet

LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Vi skal utgjøre en forskjell ved å være lokalt tilstede for næringskunder og privatkunder. Vi er lokalbanken for kunder med hjertet i lokalmiljøet.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no

LillestrømBankens 3. kvartalsrapport 2019 kan du lese her