Nivået på tap og problemlån er lavt, i tillegg har banken fått bedre datagrunnlag og utført en utvidet gjennomgang av bankens utlånsportefølje som har resultert i lavere avsetninger for mulige fremtidige tap i utlånsporteføljen, også kalt gruppenedskrivninger, forklarer Berggreen. Engangseffekten av reverseringen av gruppenedskrivningene er på hele 23,2 millioner kroner. Uten engangseffekten fra gruppenedskrivningene ville resultatet vært 43,1 millioner kroner etter skatt.

Banken vokser og har kapasitet for videre vekst

Banken har lykkes med sin satsning i lokalmiljøet og har en sterk utlånsvekst i 1. halvår. Utlån til privatmarkedet er økt med 919 millioner kroner siste 12 måneder, og næringslån er økt med 408 millioner kroner siste 12 måneder. Veksten totalt utgjør 16,5 %.

Rentenetto er 5,4 millioner kroner høyere enn i 1. halvår 2018. Økningen er drevet av høyere utlånsvolum og renteøkning fra mai måned. Økende markedsrenter medfører at banken har økt rentene på utlån og innskudd fra 7. august, sier Berggreen.

Driftskostnadene er 43,1 millioner kroner, 3,2 millioner kroner høyere enn første halvår 2018. For å håndtere en god vekst har banken økt kapasitet på kunderådgivning for å kunne hjelpe eksisterende og nye kunder med rådgivning for å realisere deres drømmer. Banken er solid, godt kapitalisert og har mulighet til å vokse videre ifølge Adm. banksjef.

Banken scorer høyt på kundeopplevelser og fortsetter satsningen i lokalmiljøet

For å fylle vår rolle som lokalbank, må banken være en kostnadseffektiv og konkurransedyktig finansieringskilde for gode prosjekter i vårt lokalmiljø. Vi er opptatt av at både eiere, kunder og lokalmiljøet skal ta del i vår verdiskapning, og vi skal videreutvikle vårt gode forhold til lokalt næringsliv sier Adm. banksjef Siri Berggreen. Vi fikk en gledelig bekreftelse på vårt gode kundearbeid ved en høy score på 80 poeng på kundeopplevelsesindeksen levert av Kantar i vår.

LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Vi skal utgjøre en forskjell ved å være lokalt tilstede for næringskunder og privatkunder. Vi er lokalbanken for kunder med hjertet i lokalmiljøet.

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet

 

LillestrømBankens 2. kvartalsrapport 2019 kan du lese her.