Avtalenummer Avtale Beskrivelse
ISIN No 0013183616 - 2024/2029 Avtale Beskrivelse 
ISIN No 0012942608 - 2023/2029 Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0012942590 - 2023/2027 Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0012860917 - 2023/2028 Avtale Beskrivelse
ISIN No 0012780040 - 2022/2028 Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0012780032 - 2022/2026 Avtale  Beskrivelse 
ISIN No0012756552 - 2022/2027  Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0011036774 - 2021/2031 Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0010907165 - 2020/2024  Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0010907199 - 2020/2026  Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0010890809 - 2020/2025  Avtale  Beskrivelse 
ISIN No 0010865405 - 2019/2029 Avtale Beskrivelse 
ISIN No 0010868862 - 2019/2024 Avtale Beskrivelse 
ISIN No 0010853237 - 2019/2024 Avtale Beskrivelse 
   
Lån tatt opp av tidligere Blaker Sparebank   
ISIN No 0010904949 - 2020/2025  Avtale  
ISIN No 0011107534 - 2021/2024  Avtale