Fra landhandler til finanshus
I 1887 startet Lillestrøm Sparebank opp som et tilbud for både sagbruksnæring og et voksende lokalsamfunn.
De første årene holdt banken til i det som på folkemunne var kjent som "Danskeboligen", og lå i Solheimsgata. Der ble banken drevet av landhandler Olsen de første årene i et lokale som ble leid. Åpningstiden på den tiden var fra klokken 18:00 - 20:00.
Det var også landhandler Olsen som gav ut det første utlånet til en kunde i banken den 6. juli 1887 pålydende 130 kroner til 5% rente.

Frem til 1924 arbeidet banken fra forskjellige leide lokaler, men kjøpte i 1923 eiendommen Storgata 3A. Her ble banken drevet i vel 60 år, med store ominnredninger i 1954 og 1966. I 1984 gikk banken inn i et samarbeid med Uni Storebrand AS om å reise eiendommen Torvet 5 i Lillestrøm i et sameieforhold.

En selvstendig bank
LillestrømBanken var i en rekke år utsatt for press om at fusjon med en storbank var nødvendig. Saken ble drøftet i alle bankens fora, men bankens daværende forstanderskap, styre og ansatte på alle nivåer gikk enstemmig inn for å opprettholde Lillestrøm Sparebank som en selvstendig lokal bank.
Den 2. desember 1985 åpnet banken i nye lokaler på Torvet 5. I 1993 tilbød Uni Storebrand AS banken å overta deres andel av bygget, og fra 1. januar 1994 ble banken heleier av Torvet 5. 
De hyggelige lokalene sammen med fin beliggenhet, godt omdømme, lokal tilknytning og en frittstående bank, har gitt oss fin vekst og gode resultater som lover godt for fremtiden.

Navneendring i 1984 og 2021
Sommeren 1984 valgte LillestrømBanken som første sparebank i landet - å endre bankens navn i markedsføringssammenheng til LillestrømBanken. Det opprinnelige navnet Lillestrøm Sparebank ble beholdt som juridisk betegnelse. 
Høsten 2021 vedtok generalforsamlingen å endre bankens navn til Romerike Sparebank.

Romerike Sparebank er i dag en av de største bankene i Eika.

Som lokal sparebank har banken alltid vært opptatt av å bidra tilbake til lokalmiljøet, og har opp gjennom årene bidratt med mange små og store bidrag til kultur og idrett.