I år som i fjor er Lokalbidraget delt opp i 3 runder, sier samfunnskontakt Trine Ullereng i Romerike Sparebank. Og i år har beløpet virkelig vokst! Hele 4,5 millioner kroner skal deles mellom lokale foreninger på hele Romerike. I første omgang var det foreninger innen idrett og kultur som kjempet om 3,5 millioner kroner.
Nå åpnes det for interesseorganisasjoner, forteller Ullereng. Interesse og humanitære organisasjoner skal i høst dele 750.000 kroner, en solid økning fra i fjor. De aller beste formålene gjennom året samles til en gull-finale før jul – hvor vinneren får hele potten på 250.000 kroner.

For oss er det viktig at det er gode oppvekstsvilkår og tilbud i mange lokalmiljø på Romerike, sier Ullereng. Det pleier normalt å være stor bredde i kandidatene – og både store og små foreninger er med. Og de som bestemmer fordelingen, det er bankens egne kunder som gir sin stemme i mobilbank når avstemmingen åpner.

Hva skal til for å delta på Lokalbidraget?

For å kunne motta midler fra lokalbidraget må det i søknaden beskrives hva midlene skal brukes til, hva som er formålet, sier markedsansvarlig Jørgen Sigernes. Formålet kan ikke være å dekke ordinære driftskostnader eller midler til forbruksmateriell. Tanken bak lokalbidraget er å støtte opp under prosjekter/formål som for eksempel bidrar positivt til miljøet, klima, helse og som gjerne er bærekraftige, sier han. 

Siden vi startet med Lokalbidraget i 2015 har banken gitt svimlende 26 millioner kroner til lokale formål. Vi er stolte over å ha muligheten til å bidra så mye lokalt, og ser på dette som et av våre største samfunnsoppdrag. Som Sparebank så har vi bidratt med midler til lokalmiljøet i alle år, og når vi nå har endret navn til Romerike Sparebank og slår oss sammen med Blaker Sparebank så betyr dette også at vi inkluderer flere lokalmiljø over hele regionen.

Viktige tidspunkt

Avstemmingen stenger 6. november – og vi kommer til å reise rundt å dele ut gavesjekkene og avsløre beløpene i november, avslutter Ullereng!