I år som i fjor er Lokalbidraget delt opp i 3 runder, forteller samfunnskontakt Trine Ullereng i Romerike Sparebank. I første omgang er det foreninger innen idrett og kultur som kjempet om sin andel av potten. Til høsten er det humanitære- og interesseorganisasjoner sin tur. Året avsluttes med LokalBidraget Julespesial - der en intern jury velger ut et utvalg kandidater fra de to første rundene som går videre og har mulighet til å vinne mer penger til sitt prosjekt.

For oss er det viktig at det er gode oppvekstsvilkår og tilbud i mange lokalmiljø på Romerike. Det pleier normalt å være stor bredde i kandidatene – og både store og små foreninger er med. Og de som bestemmer fordelingen, det er bankens egne kunder som gir sin stemme i mobilbank når avstemmingen åpner.

Hva skal til for å delta på Lokalbidraget?

For å kunne motta midler fra lokalbidraget må det i søknaden beskrives hva pengene skal brukes til, hva som er formålet eller prosjektet, sier Trine. Formålet kan ikke være å dekke ordinære driftskostnader eller midler til forbruksmateriell. Tanken bak lokalbidraget er å støtte opp under prosjekter/formål som for eksempel bidrar positivt til miljøet, klima og helse sier hun. -I år har vi også et enda tydeligere ønske om spesielt bærekraftige prosjekter.

Siden vi startet med Lokalbidraget i 2015 har banken gitt over 30 millioner kroner til lokale formål. Vi er stolte over å ha muligheten til å bidra så mye lokalt, og ser på dette som et av våre største samfunnsoppdrag. Som Sparebank så har vi bidratt med midler til lokalmiljøet i alle år. Vi er banken for alle som bor eller driver næring på Romerike - og håper derfor på søknader fra lag og foreninger fra hele Romerike.

Viktige tidspunkt

Søknadsperioden for lag og foreninger er 30. mars til 23. april. Deretter er det åpent for avstemming fra våre kunder i perioden 1. mai til  1. juni. I ukene frem til fellesferien vil vi reise rundt med gavesjekker til foreningene - det gleder vi oss til smiler Trine.