Vi engasjerer oss aktivt i lokalsamfunnet gjennom sponsing og gaver, og Romerike Sparebank skal være den mest samfunnsengasjerte banken på Romerike.

Vårt mål er å bidra til å skape trivelige og levedyktige lokalsamfunn ved å tilbakeføre en del av bankens overskudd. Vi er overbevist om at et blomstrende foreningsliv er nøkkelen til god trivsel, og derfor bruker vi vår Lokalbidrag-ordning, som siden oppstarten i 2015 har fordelt over 40 MNOK til lokale foreninger på Romerike.

Hvordan blir pengene fordelt?
Det er du som er kunde i banken som "eier" banken, og derfor involverer vi deg i prosessen med å bestemme hvordan pengene skal fordeles. Din stemme er avgjørende for foreningene og deres prosjekter, da potten blir fordelt basert på antall stemmer. Du gir din stemme i mobil- eller nettbank.

Dette året skal det deles ut mer midler enn noensinne gjennom LokalBidraget. Hele 6,25 millioner kroner blir fordelt i 2024. I den første runden, på 5 millioner kroner, vil midlene gå til kultur og idrett, som representerer den største delen av foreningene på Romerike.

Er du selv involvert i en forening som bør søke om støtte, eller kjenner du noen som burde få vite om denne muligheten? Del gjerne informasjonen videre.