Snøscooterforsikring

Eier du en snøscooter, kan du forsikre denne hos oss.
  • 10 prosent rabatt dersom eier er den samme som fører, og er over 30 år
  • Rabatt for forhøyet egenandel
  • Ved FG-gokjent alarm, lås og gjenfinningssystem er det ingen egenandel
Kontakt meg om snøscooterforsikring

Kasko Brann/tyveri Ansvar
     
Skade på kjøretøy
Tyveri

Brann

Bagasje inntil 5000 kroner

Ulykke*


Rettshjelp
*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).