Det kan bli et stort behov for private boliger for å bosette flyktninger fra Ukraina i Norge, og de første flyktningene er allerede på plass, forteller Kjetil Røhne-Hagen i Eika Forsikring.

Utvidelsen vil gjelde innboet til ukrainske flyktninger bosatt i norske private hjem. De vil regnes som en del av husstanden, og bli behandlet på lik linje som andre husstandsmedlemmer. Utvidet dekning vil også gjelde for hybel eller leilighet i boligen, fritidsbolig eller sekundærbolig som eies av kunder med innboforsikring hos oss.

- Vi håper at dette kan bidra med noe trygghet for de som kommer til Norge, samt de som åpner hjemmene sine. 

Ordningen vil ha en foreløpig varighet ut 2022, avslutter Røhne-Hagen.