Droneforsikring

Droneforsikring

Forsikring for mindre droner som flys for hobby/rekreasjon i åpen kategori. Dette innebærer små ubemannede luftfartøy (RPAS).

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe


Dekkes
Dekkes ikke
Bakkekasko Droneansvar
   
Tilbehør inntil 10 000 kroner


Transportskader


Brann-, vann- og tyveriskader


Rettshjelp


Ansvar (EC785/2004)


Forsikringen kan utvides til å gjelde tilleggsutstyr som for eksempel kamera.

Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår.