Bobilforsikring

Eier du bobil eller caravan, kan du forsikre denne hos oss.
  • Bobil Pluss dekker campingløsøre inntil kr 100 000
  • Bobil Pluss dekker utgifter til overnatting og leiebil i forbindelse med ferieavbrudd
  • Bobil Pluss dekker maskinskade inntil bilen er 10 år og/eller 200 000 kjørte km
Kontakt meg om bobilforsikring

Bobil Pluss Kasko Delkasko Ansvar
       
Fastmontert utstyr inntil 50 000 kroner
Ferieavbrudd inntil 1500 kr per dag i maks 14 dager (overnattings-/leiebilutgifter) 
Campingløsøre inntil 100 000 kroner


Løsøre inntil 20 000 kroner (kan utvides til 80 000 kroner)

Skade på kjøretøy


Redning/veihjelp

Tyveri

Brann

Ulykke*Rettshjelp


Ansvar


*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).

Bobil Pluss

Bobil Pluss er vårt beste forsikringsalternativ for bobil og caravan. I tillegg til alt den vanlige bobilforsikringen omfatter, dekker Bobil Pluss maskinskade i inntil ti år, eller frem til bilen har kjørt 200.000 km.

I tillegg dekker den blant annet:

  • utgifter til overnatting og leiebil i forbindelse med ferieavbrudd
  • løsøre med inn til 100.000 kroner