Helseforsikring

Helseforsikring

Med vår Helseforsikring unngår du ventetider – vi hjelper deg raskt til behandling og tilbake til en aktiv hverdag.

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Helseforsikringen dekker


Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager.
Fysikalsk behandling. Antall valgte timer kommer frem i forsikringsbeviset. Må godkjennes hos Falck i forkant. 
Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 timer per år.
Psykologisk førstehjelp - inntil 10 timer per år.
Rehabilitering hos fysikalsk behandler - inntil 4 uker   
Rehabiliteringsopphold - inntil 14 dager   
Reise og oppholdsutgifter
 
Medisiner under sykehusopphold  
Medisinsk rådgivning  
Second opinion    
Rus- og spillavvenning - inntil 150 000 kroner    
Videolege Kry - omfatter også ansattes faste husstandsmedlemmer  

Se fullstendig vilkår (pdf).

Fordeler ved vår helseforsikring


Krever ingen helsevurdering
Kan kjøpes av personer mellom 18 og 75 år  
Ingen opphørsalder  
Garantert tid for undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk  
Tilgang til landsdekkende nettverk av klinikker og behandlere  
Tilgang til et bemannet rådgivningssenter betjent av medisinske rådgivere/sykepleiere, også uten å melde skade først

Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon  
Personlig medisinsk rådgiver  
Tilgang til «second opinion»  
Videolege via Kry  

 

Helseforsikring

Vår samarbeidspartner Falck Helseformidling kan hjelpe deg med: 

  • Medisinske tjenester
  • Fysikalske tjenester
  • Psykologbistand  
  • Videolege via Kry
Ta kontakt her for å opprette sak

For andre spørsmål om din behandling:
Telefon: (+ 47) 21 89 75 35

Hvem kan kjøpe helseforsikring?
Alle mellom 18 og 75 år kan kjøpe helseforsikringen. Den krever ikke helsevurdering.
For å kjøpe vår helseforsikring, må du samle forsikringene dine hos oss.