Søk om etablererstipend

Romerike Sparebank ønsker å bidra til vekst for lokalt næringsliv, og vil dele ut et etablererstipend inntil 3 ganger per år. Er du en lokal gründer som trenger midler til f.eks å produsere en prototype eller lignende - så er dette stipendet noe for deg. Etablererstipendet deles ut 3 ganger i året.

Ved hver utdeling kan det deles ut opptil 100.000,- kroner. Beløpet som deles ut vil bli behovsbasert, og kan deles på flere kandidater.

Hva må til for å søke?

Det er viktig at prosjektet/ideén er nyskapende og engasjerer mange. Prosjektet/ideén bør skape flere lokale arbeidsplasser. I søknaden kan du beskrive forretningsideén og presentere forretningsplanen. Søknaden må også inneholde konkret hva stipendet skal brukes til, og aller helst et prisestimat for dette.

Å kunne presentere sitt prosjekt godt er viktig uansett hvilken investor man snakker med, så derfor vil vi gjerne ha en video der du forklarer prosjektet/ideén.

Søknadsfrister er 30. januar, 30. mai og 30. september.

Hva skjer etter du har sendt søknad?

Etter at fristen for søknad har passert, vil alt innsendt materiell gjennomgås for videre utvelgelse. I denne prosessen kan kandidater bli bedt om å presentere sitt prosjekt for juryen. Alle søkere av etablererstipendet vil innen 3 uker etter søknadsfristen varsles om de mottar eller ikke mottar stipend fra banken.