Vår aller beste flytende rente tilbyr vi i dag til kunder som skal kjøpe sitt første hjem - sier Atle Rognerud, teamleder på personmarked i Romerike Sparebank. Dersom du har tilknytning til en av våre samarbeidspartnere, og lånet ikke utgjør mer enn 75 % av boligverdien så kan du binde renten over fem år til 4,29 % nominelt, eventuelt over tre år til 4,19 %.

Hvis man har anledning til å binde renten til slike nivåer er det vel bare å stramme til så hardt man kan med det samme? Så enkelt er det nok dessverre ikke, og det kommer an på flere ting, sier Rognerud.

Fastrenten settes med utgangspunkt i hvordan bankene tror den flytende renten vil utvikle seg i bindingsperioden. Hvis banken tilbyr en fastrente på 4,19 % over 3 år så er det fordi de tror at den flytende renten i samme periode i snitt vil være lavere. Som oftest får banken rett i dette veddemålet - men ikke alltid. Økonomisk teori - backet opp av historien, tilsier uansett at flytende rente normalt vil være gunstigere enn fastrente.

 

Hvorfor bør man da velge fastrente?

Trygghet, sier Atle. Med fastrente vil du vite nøyaktig hvor mye du skal betale hver måned. Det er forutsigbart, og du slipper å bekymre deg for en potensiell renteoppgang som kan gjøre det krevende å få økonomien til å gå rundt. Altså vil jeg si at fastrente = trygghet. 


Det man må være obs på om man binder renten, er at du ikke har anledning til å gjøre endringer på lånet, f.eks ved å gjøre ekstraordinære innbetalinger.
Hvis den flytende renten i bindingsperioden blir lavere enn den faste renten, så kan du avslutte fastrenten og velge flytende, men du vil i da måtte betale et gebyr som sannsynligvis koster mer enn det smaker sier Rognerud.

Det vi ofte anbefaler kunder som søker trygghet gjennom fastrente, sier Rognerud, er å vurdere en kombinasjon av både fast og flytende. Du kan for eksempel velge å binde renten på halvparten av lånet, og ha flytende på den andre halvparten. Da beholder du fleksibiliteten, samtidig som en eventuell renteøkning ikke blir så dramatisk – og dersom den flytende renten går ned blir ikke «tapet» like stort. 

 

Vi hjelper deg gjerne! 

I Romerike Sparebank har vi mange tusen kunder, som alle er i forskjellige faser av livet, med forskjellige utfordringer, potensiale og muligheter. Hva som passer best avhenger av din situasjon og dine preferanser. Vi ønsker å hjelpe deg, og alle våre kunder, til å ta gode valg for egen økonomi. Nøl derfor ikke med å ta kontakt. Vi gleder oss til å høre fra deg.