Valg

  • 3 medlemmer til forstanderskapet.
    3 medlemmer velges for perioden 2017 – 2021.
  • 1 varamedlem til forstanderskapet.
    - 1 varamedlem velges for perioden 2017 - 2021

Kun myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Banken har en egen valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Disse må være oversendt banken senest 2 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse.

Forslag sendes leder for valgkomiteen: Erik Aasen, eri-aase@online.no

Adgangskort til valgmøter må hentes på forhånd i LillestrømBanken på Torvet mot å legitimere sin stemmerett. Henvendelse til banken må gjøres senest innen bankens stengetid den dagen møtet finner sted.