Økt utlånsvolum og bedret rentenetto
Rentenetto er 3,1 millioner kroner høyere enn første ni måneder i 2017. Økt utlånsvolum bidro til å øke rentenetto i kroner, til tross for lavere gjennomsnittlige utlånsrenter. Vi har høy aktivitet i banken og godt kundetilfang av kunder som ønsker rådgivning, sier Berggreen.

Les hele kvartalsrapporten her

Satser på økt kundeservice
Driftskostnadene er 62 millioner kroner hittil i år, 1,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Økningen er relatert til forsterket satsing på Lørenskog og økt tilgjengelighet på kundesenteret, forteller Berggreen. 

Vekst fortsetter 
Forvaltningskapitalen inkl. lån i  Eika Boligkreditt er på 10 milliarder kroner, og har økt med 1,4 milliarder kroner (16,0 prosent) siste 12 måneder. Utlån til privatmarkedet, inkludert lån overført til Eika Boligkreditt er økt siste 12. måneder med 8,5 prosent, 594 millioner kroner, hvorav 196 kroner i tredje kvartal.

Banken har lave tap og har i perioden kun kostnadsført 0,5 millioner kroner, mot en netto kostnad på 1,9 millioner kroner samme tid i 2017. 

Vi er kapitalisert for videre vekst og skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike, sier banksjefen.

Åpning av nytt kontor på Lørenskog
Banken er stolt over å åpne et nytt og større lokalbank-kontor på Lørenskog, sammen med Aktiv Eiendomsmegling i løpet av oktober måned. 

Deler ut over 3 millioner kroner 
15. november inviterer banken alle lag og foreninger som har deltatt i LokalBidraget til en stor gaveutdeling på Lillestrøm Kultursenter. Kvelden vil by på overraskelser og besøk av Chris Holsten, i tillegg til at vi skal dele ut masse penger, sier Berggreen, som håper å fylle Teatersalen med et engasjert publikum.

Rekordmange av bankens kunder har stemt frem sine kandidatene via mobilbanken, så det er tydelig at LokalBidraget engasjerer. Foreningene synes dette er en enkel dugnad for å skaffe penger til gode formål, sier Berggreen. Vi synes det er supert at kundene engasjerer seg når det gjelder fordeling av bankens gavemidler.

Unge talenter skal hedres
Banken skal også hedre 6 unge talenter i aldersgruppen 13-23 år med stipend. Romerike har masse flotte unge talenter og vi ønsker å hedre noen av dem og benytter anledningen når vi er mange samlet på Kultursenteret. Vinnerne av stipendene inviteres sammen med sine familier til overrekkelsen.

Årets Ildsjel
Nytt i år skal banken også dele ut Årets Ildsjel, blant foreningene som er en del av LokalBidraget. Alle foreningene har hatt mulighet til å sende inn forslag på en ildsjel fra sin forening. Årets ildsjel får i tillegg til heder og ære, mulighet til å tildele sin foreningen kroner 10.000,- ekstra denne kvelden, forteller Berggreen.

Vi har fått inn mange gode søknader fra unge talenter og kandidater til årets ildsjel. Søknadsfristen var på fredag, så det endelige resultatet er ikke klart. Vi vil komme tilbake til dette i egen pressemelding, når den eksterne juryen har kåret vinnerne.

Lokalbank også i fremtiden
For å fylle vår rolle som lokalbank, må banken være en kostnadseffektiv og konkurransedyktig finansieringskilde for gode prosjekter i vårt lokalmiljø. Vi er opptatt av at både eiere, kunder og lokalmiljøet skal ta del i vår verdiskapning. Vi skal videreutvikle vårt gode forhold til lokalt næringsliv, og er kapitalisert for videre vekst, sier banksjefen.  

LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Vi skal utgjøre en forskjell ved å være lokalt tilstede for næringskunder og privatkunder. Vi er lokalbanken for kunder med hjertet i lokalmiljøet, og driver etter vårt kundeløfte: 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet 

For ytterligere informasjon, kontakt: 
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no