Bare myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. De innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Banken har en egen valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater. Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Disse må være oversendt banken senest 2 uker før valget med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. Forslag sendes til leder for valgkomiteen: Anne Grethe Ruud Wirum på e-postadresse anne.grethe@slm-revisjon.no.

Påmelding

Påmelding til innskytervalgmøtet sendes til Nina Habbestad per e-post til nha@rsbank.no eller per post til Romerike Sparebank v/Nina Habbestad, Postboks 143, 2001 Lillestrøm.


Tid og sted

Tirsdag 15. februar kl. 16 på Teams (du vil motta e-post med påkoblingslenke når du har meldt deg på).