Smartspar gjør det enkelt å starte fondssparing til ditt barn. Det unike med Smartspar er at du kan invitere familie og venner til å bidra til sparingen, og gavene settes direkte inn i barnets fond. Som forelder får du en god oversikt over hvem som har gitt gaver.

Smartspar gir deg muligheten til å få og gi en digital bursdagsgave  

Hvorfor lønner det seg å spare barnas penger i fond?

Historien viser at penger spart i fond, over tid, vokser mer enn penger spart på konto, medberegnet nedganger i økonomien.

Sparer du til barna på en vanlig sparekonto er renten så lav at du nesten ikke får avkastning på sparepengene.  Tar vi med den generelle prisstigningen også, vil barnet faktisk risikere at pengene blir mindre verdt for hvert år som går.   

Sparer du barnas penger i aksjefond vil du kunne oppleve at verdien svinger mye underveis, men dette vil sannsynligvis gi en større vekst på pengene over tid. Barnesparing foregår som oftest over en lengre periode, gjerne over 10-20 år. Da reduseres risikoen ved svingningene i markedet fordi markedet forventes å stige over tid.  Derfor anbefaler vi aksjefond fremfor banksparing for barna.

Slik inviterer du andre til å gi en digital bursdagsgave

  1. Last ned Smartspar på telefonen din
  2. Opprett sparemålet, f.eks bursdagsgave
  3. Send invitasjon via appen til den/de du ønsker fra kontaktlisten din
  4. Når du har mottatt en gave får du et varsel på telefonen din
  5. Du kan takke for gaven gjennom meldingstjenesten i appen

Les mer om Smartspar her

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.