Banken er nå del av et globalt nettverk på ca 200 banker som alle har forpliktet seg til å være pådrivere for å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Vi er stolte over å ha sluttet oss til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift sier Siri Berggreen, administrerende banksjef. Helt siden banken ble grunnlagt i 1887 har vi utviklet en kultur hvor vi er til for, og støtter, lokalmiljøet. Vi tar sosialt ansvar og jobber hver dag for en bærekraftig utvikling av Lillestrøm-regionen gjennom gaver, sponsing og ikke minst finansiering og øvrige banktjenester.

Bærekraftig byutvikling er et av de viktigste område for oss, en satsing som ikke minst den årlige Lillestrømkonferansen har bidratt til. Akkurat nå bidrar vi blant annet til initiativet Bli med på oppturen for å styrke attraktiviteten til Lillestrøm og Lillestrøm Innovation competition som har som mål å sette Lillestrøm by og kommune på kartet som døråpner for aktører som trenger å teste nye bærekraftige og grønne produkter og/eller tjenester.

Det som vi kaller sparebankkulturen har mange likhetstegn med de bærekraftige prinsipper som er blitt tydeliggjort og definert av blant annet FN. Jeg vil gjerne løfte frem noe av det vi har gjort det siste året for å støtte lokalmiljøet. Vi har delt ut etablererstipend i tre omganger til innovative og bærekraftige nystartede selskaper, vi har etablert grønt tiltaksfond sammen med Lillestrøm kommune og vi har for femte året på rad delt ut 3 millioner til lokale lag og foreninger gjennom lokalbidraget. Denne uken lanserer vi grønne boliglån for å støtte de som valgt å bo i de mest energieffektive boligene.

Gjennom å signere FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift og gjennom våre konkrete tiltak ønsker vi å stadfeste hvor viktig bærekraftig utvikling er for banken. Vi håper også å kunne inspirere våre kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter til å fortsette å bidra til en mer bærekraftig fremtid sammen med oss.

Lillestrøm, 27. november 2020

Click here for english version