Vi er stolte over å få hjelpe lokale kunder når de kjøper ny bolig, sier en fornøyd adm. banksjef Siri Berggreen. Tilgjengelighet er et viktig stikkord for kundene. Det å ha tilgang på en dyktig lokal bankrådgiver når store og viktige investeringer skal skje ellers i en trøblete tid med pandemi. Vi stiller opp for privat- og næringslivskundene, og er tilgjengelig på telefon, e-post og ikke minst så er banken åpen for kundene, med strenge og nødvendige smitteverntiltak på plass.  

Banken har hatt en sterk utlåns- og innskuddsvekst både i tredje kvartal og siste året, sier en stolt adm. banksjef Siri Berggreen. Utlånsveksten siste året utgjør 14 prosent, som bidrar til et resultat før skatt på 76,7 millioner kroner i hittil i 2020. Banken gjør det godt om dagen og har fått mange nye kunder, til tross for tiden vi er i. Vi har ansatt nye og erfarne rådgivere som begynte hos oss i sommer, sier banksjefen. I disse usikre koronatider ser vi at det er enda viktigere å være tilgjengelig og hjelpe bankkundene med personlig økonomi. 

Lokalt næringsliv trenger en sterk lokalbank

Banken har en forretningskapital på 12 milliarder kroner, hvorav 10,8 milliarder kroner er utlån, sier Berggreen. Lån til næringskundene har vokst med over 26 prosent og utgjør nå 2,2 milliarder kroner. Lokale næringskunder har bidratt til en utlånsvekst på 459 millioner kroner siste 12 måneder. Vi er solide og har fortsatt rom for vekst, forteller adm. banksjef.

Vi har stor lokalkunnskap, kjenner alle sider av næringslivet og er lokalpatriotiske. Samtidig har vi erfarne rådgivere som kan finne fleksible løsninger gjennom raske beslutningslinjer. Det er et variert næringsliv i Lillestrøm, og det er stor forskjell på en etablert og en nystartet virksomhet. Vi kjenner de ulike utfordringene og kan være behjelpelige med gode løsninger, sier Berggreen. Banken har vokst kraftig de siste årene, og har styrket sin posisjon som en naturlig bank for store og små bedrifter på Romerike. Grønt tiltaksfond, etablert sammen med Lillestrøm Kommune, har i 3. kvartal delt ut millionbeløp for å bidra til lokal sysselsetting og verdiskapning med en touch av grønt og bærekraftig, noe banken er genuint opptatt av kan Siri Berggreen stolt fortelle.

Ingen konstaterte tap på utlån hittil i år

Berggreen forteller at banken ikke har konstatert tap i årets ni første måneder, og netto tap på utlån på 10,3 millioner kroner kun knytter seg til avsetninger for eventuelle fremtidige tap, som følge av effekter av korona-pandemien. Det er viktig å ha buffere for mulig tap i en tid med stor usikkerhet, sier adm. banksjef.

Vi ser ikke de store konkursene, men ser at mange er kreative og finner gode løsninger. I vår region er det spesielt tøft for detaljhandelen, kultur, underholdning, restauranter, messer og hoteller og event bransjen. Vi ser at folk verner om lokale bedrifter, f. eks. gjennom å kjøpe gavekort og handle lokalt. Det er viktig å opprettholde lokalt næringsliv, hjelpe dem med dagens situasjon, men også fremtidige utfordringer. Vi kan fortsatt holde hjulene i gang, ha aktivitet, noe som er vesentlig for næringslivet. Bankene blir et instrument for å holde bedrifter og lokalt næringsliv i gang, sier Berggreen.

Vår rolle er å være den trygge og solide banken. Vi har vært her i over 130 år, og kundene skal vite at hit kan de komme, vi har dørene åpne og vi svarer på telefonen når du ringer. Folk liker folk – det er viktig å vise at vi er her, at det er “business as usual”, at vi kan snakke med folk og hjelpe til der vi kan med de verktøy vi er gitt. 

I tillegg til å yte god rådgivning har banken også vært opptatt av å stille opp for lokalsamfunnet i tider med strenge smitteverntiltak. Vi har delt ut gaver på 1,2 millioner kroner til lokale lag og foreninger i våres, og nå deles ytterligere 2 millioner kroner ut i via Lokalbidraget i november. Gavemidlene kommer godt med for å drifte barn og unges fritidsaktiviteter, som betyr mye for svært mange i tider med redusert sosial aktivitet. Vi skal være der for lokalsamfunnet og kundene våre avslutter Berggreen med.

For ytterligere informasjon, kontakt: 
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no

LillestrømBankens 3. kvartalsrapport 2020 kan du lese her