Den underliggende bankdriften viser tidenes beste resultat målt i kroner per 1. halvår, sier Adm. banksjef Siri Berggreen, som er godt fornøyd med det første halvåret. Det gir resultater at vi fokuserer både på inntekter og kostnader. Vi skal drive en konkurransedyktig og god bank for våre kunder og bankens eiere. 

Høy aktivitet
Rentenettoen er 2,7 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. - Økt utlånsvolum bidro til å øke rentenetto i kroner, til tross for lavere gjennomsnittlige utlånsrenter. Vi har høy aktivitet i banken og godt kundetilfang av kunder som ønsker rådgivning, sier Berggreen.

Veksten fortsetter
Forvaltningskapitalen inkl. Eika Boligkreditt er på 9,7 milliarder kroner, og har økt med 1,1 milliarder kroner (12,3 prosent) siste 12 måneder. Utlån til privatmarkedet, inkludert lån overført til Eika Boligkreditt er økt siste 12 måneder med 523 millioner kroner, hvorav 128 millioner kroner i andre kvartal. Volum næringslån på 1,3 milliarder kroner, er uendret siste året.  - Banken har lave tap og har i perioden kun kostnadsført 0,3 millioner kroner, mot en netto kostnad på 0,7 millioner kroner i første halvår 2017. Nivået på problemlån er tilbake på et lavt nivå, sier Berggreen.

Ansetter flere rådgivere
For å fylle vår rolle som lokalbank, må banken være en kostnadseffektiv og konkurransedyktig finansieringskilde for gode prosjekter i vårt lokalmiljø. Vi er opptatt av at både eiere, kunder og lokalmiljøet skal ta del i vår verdiskapning. Vi skal videreutvikle vårt gode forhold til lokalt næringsliv, og er kapitalisert for videre vekst.  LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Banken etablerer større kontor og ansetter flere for å fortsette den gode veksten på Lørenskog. I tillegg er næring styrket med to nye rådgivere i andre kvartal. Vi skal utgjøre en forskjell ved å være lokalt tilstede for næringskunder og privatkunder.

Deler ut 3 millioner kroner
Banken skal også i år dele ut 3 millioner kroner til lokale lag og foreninger gjennom Lokalbidraget. Det er kundene som stemmer frem sine kandidater og pengene fordeles prosentvis i forhold til antall stemmer. Totalt er det i år 89 ulike foreninger innen kultur, idrett, humanitært og interesseorganisasjoner kundene kan velge å gi sin stemme til. - Alle kandidater har gode formål som de søker penger til, så her må kundene velge med hjerte hvem de ønsker å gi sin stemme til, sier Berggreen. Avstemmingen er åpen helt frem til 26. oktober.

Inviterer til investortreff
Bankens EK-beviseiere er invitert til et eget investortreff, fredag 24. august, på det nye Scandic hotellet i Lillestrøm. Dit kommer også Sjefsøkonom Jan Ludvig Andreassen fra Eika Gruppen, som vil dele sine refleksjoner om økonomien i regionen. Aksjemegler Ulf Leinebø fra Norne Securities vil ta oss igjennom sparebankenes halvårsresultat og omsetning på Merkur. I tillegg vil vi legge frem bankens resultat for våre eiere og eventuelt andre investorer, sier Berggreen.

Vi er lokalbanken for kunder med hjertet i lokalmiljøet, og driver etter vårt kundeløfte: 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet 

For ytterligere informasjon, kontakt: 
Adm. banksjef Siri Berggreen, tlf.: 975 24 984 og e-post sbe@lillestrombanken.no