Økt utlånsvolum og økt rentenetto

Rentenetto i første kvartal er 2,5 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2017. - Økt utlånsvolum bidro også i dette kvartalet til å øke rentenettoen i kroner, til tross for økte innlånskostnader. Det sies at Lillestrøm er dømt til vekst på bakgrunn av regionens beliggenhet, og vi jobber daglig for å ta vår andel av denne veksten. Med alle de spennende prosjektene som er i regionen, så er det et godt potensial for både nye person- og bedriftskunder, sier Berggreen. Det er mange banker i vår region, så det er en viss kamp om kundene. Vi mener å ha funnet vår plass i konkurransebildet, med å være fysisk tilgjengelig for kundene med god rådgivning. - Vi opplever at kundene setter pris på at vi er fysisk tilstede.

 

Veksten fortsetter

Forvaltningskapitalen i banken er 7,3 milliarder kroner, og har økt med 0,5 milliarder kroner (7,6 prosent) siste 12 måneder. Utlån i egen bok utgjør 6,3 milliarder kroner, hvorav 1,32 milliarder kroner er lån til næringskunder. Utlån til privatmarkedet, inkludert lån overført til EBK, er økt siste 12 måneder med 585 millioner kroner, hvorav 95 millioner kroner i første kvartal. Vekst i næringslån det siste året er 75 millioner kroner, hvorav 28 millioner kroner i første kvartal.

 

-Vi styrker kapasiteten i vår bedriftsavdeling og har ansatt 2 personer som skal dedikeres til i hovedsak nye kunder fra næringslivet. Vi har ambisjoner om å bistå en større andel av SMB markedet i vårt lokalområde, sier Berggreen. Vi skal være tett på kundene, enten det er privat- eller bedriftskunder og det krever at vi har nok ressurser fra vår side. For mange betyr det fortsatt mye å ha mennesker å snakke med når det skal gjøre store finansielle investeringer.

 

Lokalbank også i fremtiden

For å fylle vår rolle som lokalbank og bidra til det gode liv og et næringsliv i vekst, må banken være en kostnadseffektiv og konkurransedyktig finansieringskilde for gode prosjekter i vårt lokalmiljø. Vi er opptatt av at både eiere, kunder og lokalmiljøet skal ta del i vår verdiskapning.

En vanlig dag i mars hadde banken 506 henvendelser på mail, telefon og i personlige møter i banken og i tillegg 3.671 transaksjoner i mobil- og nettbank. Vi skal videreutvikle vårt gode forhold til lokalt næringsliv, og vi er rigget for videre vekst, understreker Adm. banksjef Siri Berggreen. 

 

LillestrømBanken skal fortsette å styrke posisjonen som lokalbank på Romerike. Vi skal utgjøre en forskjell ved å være lokalt tilstede for næringskunder og privatkunder. Vi er lokalbanken for kunder med hjertet i lokalmiljøet, og driver etter vårt kundeløfte:

 

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet

Se LillestrømBankens 1. kvartalsrapport 2018 her.