- Vi åpner rådgivningskontor sammen med Aktiv Eiendomsmegling både på Skedsmokorset og Lørenskog, for å ha en bedre tilstedeværelse for kundene. 
Kontorene vil ha fokus på god rådgivning, da det er mange som etterspør rådgivning ved større endringer og i ulike faser av livet.
 
Vår erfaring er at kundene våre ønsker en kompetent rådgiver de kan snakke med, når større beslutninger skal tas. Vi vet at kundene får mer nytte av oss, når de blir sett og lyttet til, sier Berggreen.
 
Vokse sammen med regionen
- Romerike er en av regionene med sterkest befolkningsvekst i Norge. Som en av regionens største lokalbanker skal vi vokse sammen med regionen. Da vil vi også være fysisk tilstede i områder med sterk befolkningsvekst, sier Siri Berggreen.

Behov for rådgivning
Kundeundersøkelser viser at det særlig er når man skal bytte bolig, behovet for å snakke med en rådgiver melder seg.  Derfor er det også helt naturlig at vi etablerer oss sammen med Aktiv Eiendomsmegling, sier Berggreen. 
- I likhet med LillestrømBanken ser vi at Skedsmokorset og Lørenskog er områder i vekst, og har stor tro på at tilflyttingen vil øke i årene som kommer. Aktiv har styrket seg på Romerike gjennom 2016, og det ønsker vi å fortsette med gjennom å tilby kundene våre god rådgiving i samarbeid med LillestrømBanken, sier Lars Olav Venger-Pedersen fra Aktiv Eiendomsmegling på Romerike.
 
Beliggenhet
Kontoret på Skedsmokorset er i 2. etg Industriveien 1, som er et lite steinkast fra Skedsmo Stadion. Her er det gode parkeringsmuligheter og fleksibilitet i forhold til åpningstid.
 
På Lørenskog finner du oss i Ola Hegerbergs gate 16 på Rasta, i lokaler i umiddelbar nærhet til Triaden og Rolvsrud Stadion.
 
- Det er ingen tilfeldighet at vi har plassert oss i nærheten av disse fotballstadionene, da vi ønsker å være en del av lokalmiljøet, sier Berggreen. Det er heller ingen hemmelighet at vi har inngått sponsoravtaler med to av de største fotballklubbene i området, Skedsmo FK og Lørenskog IF. LillestrømBanken styrker den lokale lagånden, og åpner derfor nye kontorer nær deg.

Lokalbank med ambisjoner
Om kundene er i bankens lokaler, fysisk eller digitalt, i idrettshallen eller ute i bedriften, så skal banken være der for dem. Der andre velger seg bort fra lokal tilstedeværelse, velger vi å knytte tettere bånd. Vi ønsker å være tilstede når viktige økonomiske beslutninger blir tatt. Vi håper at kundene vil se nytten av vår tilstedeværelse og vil finne veien til våre nye rådgivningskontorer.
 
Spiller på lag med lokalmiljøet
For at vi skal oppleves som lokalbanken for et større område, krever det at vi engasjerer oss. Banken er kjent for å være en aktiv sponsor og støttespiller i lokalmiljøet og det tar vi tar med oss videre. Det er viktig for oss å være engasjert i det lokalmiljøet som banken er en del av.
 
LillestrømBanken 
–  for deg og lokalmiljøet.