- Det er kundene som bidrar til resultatet i banken, så vi synes det er rett at det er de som bestemmer hvilke gode formål som skal få pengene årlig, sier adm. banksjef Siri Berggreen.

Kunder i banken har kunnet stemme frem klubben i sitt hjerte, og bidra tilbake til lokalsamfunnet ved et tastetrykk i mobilbank.

Utdeling av «årets julegave»
Torsdag 1. desember var siste mulighet for å stemme på kandidatene.
Tiden er nå kommet for å dele ut midlene til de foreningene som deltok. Dette blir garantert «årets julegave» for mange lag og foreninger, og en hyggelig julehilsen fra banken og kundene.

Onsdag 7. desember inviteres alle som har fått over kr 20.000,- til en overrekkelse i banken.

117 foreninger å velge mellom
Etter at alle søknader var vurdert, stod vi igjen med hele 117 lag og foreninger som kvalifiserte som kandidater i år.
Det var en økning på 34,4 % fra i fjor.

Det var stor bredde innen de ulike kategoriene og god geografisk
spredning på foreningene. Som lokalbank er det naturlig at

hovedtyngden av søknadene kommer fra vårt nærområde, men hele Romerike ble invitert til å være med.

Fordeling av midlene
Kandidatene har fått orientering underveis om hvordan de ligger an med sin andel av gavemidlene på 3 millioner. Det er god fordeling av midlene, men dessverre har ikke alle kandidatene fenget kundenes interesse med sine formål.


Topp 3 innen de ulike kategoriene
Idrett:
LSK Ungdomsavdelingen, 171.009
Lillestrøm Håndballklubb, 149.644
Rælingen Fotballklubb, 121.140.

Kultur:
Lillestrøm Byorkester, 67.696
Rælingen skolekorps, 64.133
Lillestrøm Skolekorps, 60.570

Interesseorganisasjoner:
Sørum fritidsgårds venner, 28.504
Romerike Afasiforening, 14.252
NF slagrammede, 10.689
Skedsmo revmatikerforening, 10.689

Humanitært:
Dyrebeskyttelsen Lillestrøm, 146.081
Hjelpende hender, 74.822
Morgenstellet, 60.570
Skedsmo Røde Kors, 60.570

Det er antagelig ikke uventet at LSK v/ ungdomsavdelingen stakk av med mest penger også i år. Alle vet at dette er en sterk klubb i lokalmiljøet, med mange ivrige supportere. For oss er det veldig hyggelig å se at det også er mindre
organisasjoner som har fått en stor andel av stemmene fra våre kunder, sier Berggreen.

Lokalbidraget er kommet for å bli
«Lokalbidraget» har skapt engasjement i lokalmiljøet, og vi har stor tro på at dette vil skape enda mer engasjement i årene som kommer.

Banken mener å ha funnet en fin måte å engasjere kundene og de frivillige organisasjonene i lokalmiljøet. Det vil gjøres noen små justeringer før vi lanserer neste mulighet til å bli med på Lokalbidraget i 2017 sier Berggreen.

Som lokalbank er vi engasjert i vårt lokalmiljø, og vi ser på Lokalbidraget som en positiv videreutvikling av samspillet mellom banken og kundene.
Dette kommer også til uttrykk gjennom vårt kundeløfte:

LillestrømBanken – for deg og lokalmiljøet