Emisjon i Romerike Sparebank

Det er nå åpent for tegning i vår garanterte fortrinnsrettsemisjon, hvor vi skal hente inn 200 millioner kroner. Du kan tegne deg for egenkapitalbevis frem til 15. juni kl 16:30. Følg stegene som er beskrevet i denne artikkelen for å bli eier av banken.

Link til tegningsblankett

Tegningen er åpen fra 30. mai kl 09:00 til 15. juni kl 16:30.
(Siden vil ikke være tilgjengelig utenom dette tidsintervallet)

Last ned prospekt

Nå kan du bli medeier i Romerike Sparebank!

Romerike Sparebank vokser, og skal gjennomføre sin andre emisjon. Det betyr at enda flere kan bli en del av det som skal bli Romerikes største sparebank.
Tidslinje

Oversikt over hva du må gjøre i løpet av tegningsperioden


Grønn busk i sollys. foto

Har du spørsmål om egenkapitalbevis

Har du spørsmål til oss i Romerike Sparebank om emisjon og egenkapitalbevis, send en epost til ekbevis@rsbank.no

Har du spørsmål vedr. omsetning av tegningsretter, ring Norne Securities på tlf. 55 55 91 64, eller send en epost til egenkapitalbevis@norne.no
 

Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjonen