I henhold til vedtektene § 3-2 Generalforsamlingens sammensetning, skal 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne. 

Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne har utarbeidet en innstilling til valg av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen, samt 1 medlem og 1 varamedlem til valgkomiteen for generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviseierne valgte følgende personer, som innstilt, til:

 • Medlem til generalforsamlingen for 1 år
  Børre Tosterud

 • Medlem til generalforsamlingen for 2 år:
  Erik Holsten

 • Medlem til generalforsamlingen for 3 år:
  Rolf Kristian Kofoed

 • Medlem til generalforsamlingen for 4 år:
  Aksel Nilsen Huser

 • Varamedlem til generalforsamlingen for 2 år:
  Bjørn Svindal

 • Varamedlem til generalforsamlingen for 4 år:
  Bjørn Erik Børresen

 • Medlem til valgkomité for generalforsamlingen for 2 år:
  Erik Holsten

 • Varamedlem til valgkomité for generalforsamlingen for 2 år:
  Aksel Nilsen Huser