Seniorlånet Litt Extra

Et seniorlån for deg over 60 år, som ønsker litt større økonomisk handlefrihet.

Eier du din egen bolig?

LittExtra er et tilrettelagt lån for deg over 60 år. Du frigjør en del av boligkapitalen, og betaler verken renter eller avdrag. Rentene legges til lånet, som først skal tilbakebetales ved salg av boligen. Med LittExtra tar du opp et lån med sikkerhet i egen bolig. Du bestemmer selv om du ønsker å få lånet utbetalt som et engangsbeløp, månedlig eller årlig utbetaling.
Eldre dame med lilla genser som ser på mobil

Bruk kalkulatoren for å se selv

Prøv vår kalkulator, og legg inn dine egne tall for å se hvor mye du kan få i LittExtra.