Å ta vare på naturen er å tenke på fremtidige generasjoner

Å ta vare på naturen er å tenke på fremtidige generasjoner

Derfor har vi i Romerike Sparebank låneprodukter som er gunstige for de som velger miljøbevisste alternativer. Som lokalbanken på Romerike er vi nemlig opptatt av at vi skal bo og leve godt. Vi kaller det "Lån for fremtiden".

Hvit sky på blå himmel. foto

Velg et grønt lån - for fremtiden

Romerike Sparebank har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift, og ønsker at våre kunder tar grønne valg i sine investeringer. Vi jobber med utvikling av produkter som gjør det lettere for våre kunder å velge mer miljøvennlige boliger og biler.

Priser på grønne lån

Grønne boliglån

Billån