1. Kontakt en rådgiver

Før du går i gang med planleggingen kan det være lurt å ta en samtale med rådgiver i banken, for å avklare hvilke muligheter du har og få innblikk i byggelånsprosessen. Rådgiveren vil vurdere hvor mye lån du har rom for å betjene langsiktig.  Sammen med egenkapital vil dette gi en estimert byggeramme, så du vet hva du har å forholde deg til.

2. Vurdering av byggeprosjektet og behandling av søknad

For å vurdere byggelånssaken, vil vi trenge følgende:

 • Skatt- og inntektsdata
 • Verdivurdering av tomt, og nåværende bolig dersom denne skal selges
 • Kostnadsoverslag og finansieringsplan
 • Tegninger
 • Pristilbud med leveransebeskrivelse
 • Beregnet byggetid og forventet oppstart
 • Forhåndstakst av ny bolig

  For å sørge for at ditt byggeprosjekt blir forsvarlig gjennomført, gjør vi en grundig vurdering av hele prosjektet. På denne måten ønsker vi å sikre at uforutsette kostnader hindrer prosjektet.

3. Utbetaling av lånet

Før lånet kan utbetales, må banken ha følgende dokumenter:

 • Kontrakt med entreprenør
 • Entreprenørgaranti ihht Bustadsoppføringsloven § 12
 • Byggetillatelse
 • Forsikringsbekreftelse
 • Igangsettingstillatelse med plantegninger
 • Kopi av garantier som stilles av entreprenør/byggleverandør

4. Underveis i byggeprosessen

Under byggeperioden ønsker vi tett dialog med deg, og belaster løpende kostnader for prosjektet på byggelånet. Vi vil følge med på fremgangen underveis, for å sikre for at det er sammenheng mellom benyttet beløp på byggelånet og tilført verdi i prosjektet.  I noen tilfeller vil vi også oppnevne en byggekyndig tilsynperson.

5. Når byggeprosessen er ferdig

Når ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger, vil banken gjøre om lånet til et vanlig boliglån.