Velkommen til landbruksfrokost

Hvordan vil vær og klima påvirke den norske bonden? Hvordan kan vi drive mer økonomisk med bærekraftige investeringer? Hva er trendene og utfordringene nasjonalt og internasjonalt før Jordbruksoppgjøret 2024? Ta frokosten med oss og få ny innsikt og kunnskap delt av gode foredragsholdere som er dyktige i sitt fag.

Onsdag 14. februar kl 8-10 på Bestefarhuset, Fjukvegen 328, 1925 Blaker 

Velkommen og mingling

Ola Brandser Nøss, Romerike Sparebank
Forsyn deg med kaffe og frokost, og slå av en prat med de andre. Både bedriftsrådgivere og forsikringsrådgivere fra banken vil være tilstede, en god anledning til å bli bedre kjent.
 

Bonden i endring: Bærekraftige investeringer for fremtiden

Lars Halvor Stokstad Oserud - lokal bonde
I 2023 investerte Lars Halvor i et nytt fjøs med en rekke bærekraftige tiltak. Han forteller om valgene han tok, og hvordan det bidrar til en bærekraftig og økonomisk drift.

Hvordan gjøre lokalmat fra Romerike tilgjengelig for alle?

Gitte Hannemann Mollan - Lokalmatnettverk på Romerike
Det er stor interesse for lokalmat, hvordan skal vi legge til rette for at tilgjengelighet ikke blir en begrensende faktor?

Internasjonale trender og nasjonale utfordringer før jordbruksoppgjøret 2024

Christian Anton Smedhaug, Agri Analyse

Klimaendringer - Hva er den nye normalen?

Eirik Nordgård, Eika Forsikring
2023 var enda et år med nye globale værrekorder. Eika Forsikrings meteorolog forteller om hvorfor klimaet forandrer seg som det gjør, og hvilke
konsekvenser det får lokalt. Hvilke muligheter og utfordringer møter norsk landbruk i et klima i endring.