Resultater fra innskytervalget

Bankens første digitale innskytervalg er nå avsluttet, og vi er fornøyde med en enorm oppslutning.

Resultat av innskytervalg

Valget ble gjennomført fra 10.2 - 16.2

For første gang ble det gjennomført et digitalt innskytervalg i LillestrømBanken.
Engasjementet rundt valget var stort, og det kom inn svært mange stemmer.

Det var valgkomiteens innstilling som fikk flertall, og dermed er dette de nye medlemmene av bankens generalforsamling:

Valgresultat

Erik Aasen - valgt som medlem i generalforsamlingen

Hanne Bakke von H. Clemm - valgt som medlem i generalforsamlingen

Serafin Revilla Alfonso - valgt som varamedlem i generalforsamlingen.

Vi takker alle stemmegiverne for engasjementet, og ønsker de nye medlemmene velkommen i LillestrømBankens generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling