Søknadsfrist 25. oktober

For å bli med i vurderingen må du sende inn en søknad før 25. oktober 2020. Det er inntil 6 stipend på 25 000 kroner hver som skal deles ut.

Etter at søknaden er sendt inn vil en jury, bestående av representanter fra lokalt kultur- og idrettsliv og banken, gå gjennom og vurdere søknadene.

Utdelingen av stipend vil vi komme nærmere tilbake til med de kandidatene som velges ut som stipendmottakere.